Påven firar 70-åring med pilgrimsvandring

Den 10 juni 1969 besökte Paulus VI Kyrkornas världsråds huvudkontor i Genève. Johannes Paulus II gjorde samma resa den 12 juni 1984. I båda fallen rörde det sig om besök som en del av ett större reseprogram.

När Franciskus den 21 juni besöker Kyrkornas världsråd, som i år fyller 70 år, är det första gången en påve reser specifikt för att besöka den globala ekumeniska organisationens centrala administration.

Katolska kyrkan är inte medlemmar i Kyrkornas världsråd, bland annat för att det skulle påverka organisationens arbetssätt, beslutsmetoder och balans kraftigt: i katolska kyrkans gemenskap ingår över en miljard människor, medan världsrådets medlemskyrkor omfattar cirka 600 miljoner medlemmar. Därtill kommer påveämbetets särskilda anspråk på att vara enhetens ämbete och att ha som uppdrag att samla alla, vilket gör det svårt att se hur katolska kyrkan teologiskt skulle relatera till Kyrkornas världsråds generalsekreterare och ordförande.

I stället samarbetar världsrådet med katolska kyrkan genom en gemensam arbetsgrupp (Joint Working Group), och Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet skickar observatörer till större sammankomster. Katolska kyrkan är fullt ut medlemmar i Commission on Faith and Order, den ”avdelning” inom Kyrkornas världsråd som arbetar med teologiska frågor, och det finns katolska representanter även i Commission on World Mission and Evangelism, som arbetar med mission och evangelisation. Vid Kyrkornas världsråds utbildningsinstitut Bossey finns en katolsk professor i exegetik och flera dikasterier i Vatikanen samarbetar med världsrådet i frågor som rör till exempel migration, vård om skapelsen, freds- och rättvisefrågor och interreligiös dialog.

Påven kommer att under besöket delta i en ekumenisk gudstjänst, äta lunch på det ekumeniska institutet vid Bossey med ledningen för Kyrkornas världsråd och sedan tala vid en ekumenisk sammankomst i Genève. Påven avslutar med att fira mässa innan han reser tillbaka till Rom.

Kardinal Donald Wuerl, som är medlem i Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, kommenterar i Crux att påven Franciskus inte är omedveten om eller bortser från att gemenskapers struktur är viktig, men att han i det ekumeniska fokuserar i första hand på evangeliet och Kristus. ”Naturligtvis ser han de institutionella svårigheterna, men han ser inte framför sig en ekumenik där gemenskaper sitter ner och försöker lösa doktrinära problem, utan en där engagerade lärjungar kommer samman och frågar ’hur gör vi detta tillsammans’”, säger kardinal Wuerl och pekar på den vandringens ekumenik som påven Franciskus många gånger återvänt till. Våra skillnader överbryggas inte i första hand genom teologisk debatt, utan genom att vi ber och arbetar tillsammans och fördjupar vänskapen.

Red 2018-06-20

Källor: Crux, Tablet, Kyrkornas Världsråd
Hemsidan för Kyrkornas Världsråd finns här