Påven firar Ignatius festdag: Jesus och Kyrkan i centrum

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Han är fortfarande jesuit, tänker som en jesuit och känner sig som en sådan. Även om han har valt namnet Franciskus [av Assisi], så innebär det inte att han har bytt spiritualitet. Påven Franciskus var entydig på den punkten, när han intervjuades under flygresan tillbaka från Rio de Janeiro. I dag onsdag, den 31 juli, firar kyrkan festdagen för Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola. Påven Franciskus var huvudcelebrant vid mässan i jesuitkyrkan Il Gesù i Rom. I mässan deltog över 250 jesuiter samt vänner och medarbetare.

I sin predikan berörde påven tre aspekter: att sätta Kristus och Kyrkan i centrum, att låta sig erövras av Kristus för att tjäna honom, och att känna skammen över våra begränsningar och synder för att bli ödmjuka inför honom och inför bröderna.

”Mottot för oss jesuiter, Iesus Hominum Salvator [IHS, Jesus människornas frälsare]”, sade påven, ”påminner oss oupphörligen om den verklighet som vi aldrig får glömma: Kristus är i centrum för var och en av oss och för hela Sällskapet [la Compañía] som den helige Ignatius just ville kalla ”Jesu” [de Jesús, Jesu sällskap] för att markera referenspunkten. […] Detta innebär för oss jesuiter och för hela Sällskapet att inte själva vara i centrum (ser ”descentrados”), att i varje stund inför oss ha ”Kristus som alltid är större” […] Kristus är vårt liv.”

”Detta att ha Kristus i centrum motsvaras också av att ha Kyrkan i centrum, det är två eldar som inte kan separeras. Jag kan inte följa Kristus annat än i Kyrkan och med Kyrkan. Även i detta fall är vi jesuiter och hela Sällskapet så att säga ”förflyttade” (desplazados), vi står i Kristi och i Kyrkans tjänst. […] Vi är män som är rotade i och har vår grund i Kyrkan; på det viset vill Jesus att vi ska vara. Det kan inte finnas några parallella eller isolerade vägar. Ja, vi vandrar sökande längs kreativa vägar, ja det är viktigt, att gå till periferin […] men alltid i gemenskap med Kyrkan, och denna tillhörighet gör att vi fattar mod och tar steg framåt.”

Vatikanradion, spanska avdelningen 2013-07-31

Intervju med den tyske jesuiten Bernd Hagenkord (på engelska) här: RealAudioMP3

Intervju med den spanske jesuiten Guillermo Ortiz här: RealAudioMP3

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Han är fortfarande jesuit, tänker som en jesuit och känner sig som en sådan. Även om han har valt namnet Franciskus [av Assisi], så innebär det inte att han har bytt spiritualitet. Påven Franciskus var entydig på den punkten, när han intervjuades under flygresan tillbaka från Rio de Janeiro. I dag onsdag, den 31 juli, firar kyrkan festdagen för Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola. Påven Franciskus var huvudcelebrant vid mässan i jesuitkyrkan Il Gesù i Rom. I mässan deltog över 250 jesuiter samt vänner och medarbetare.

I sin predikan berörde påven tre aspekter: att sätta Kristus och Kyrkan i centrum, att låta sig erövras av Kristus för att tjäna honom, och att känna skammen över våra begränsningar och synder för att bli ödmjuka inför honom och inför bröderna.

”Mottot för oss jesuiter, Iesus Hominum Salvator [IHS, Jesus människornas frälsare]”, sade påven, ”påminner oss oupphörligen om den verklighet som vi aldrig får glömma: Kristus är i centrum för var och en av oss och för hela Sällskapet [la Compañía] som den helige Ignatius just ville kalla ”Jesu” [de Jesús, Jesu sällskap] för att markera referenspunkten. […] Detta innebär för oss jesuiter och för hela Sällskapet att inte själva vara i centrum (ser ”descentrados”), att i varje stund inför oss ha ”Kristus som alltid är större” […] Kristus är vårt liv.”

”Detta att ha Kristus i centrum motsvaras också av att ha Kyrkan i centrum, det är två eldar som inte kan separeras. Jag kan inte följa Kristus annat än i Kyrkan och med Kyrkan. Även i detta fall är vi jesuiter och hela Sällskapet så att säga ”förflyttade” (desplazados), vi står i Kristi och i Kyrkans tjänst. […] Vi är män som är rotade i och har vår grund i Kyrkan; på det viset vill Jesus att vi ska vara. Det kan inte finnas några parallella eller isolerade vägar. Ja, vi vandrar sökande längs kreativa vägar, ja det är viktigt, att gå till periferin […] men alltid i gemenskap med Kyrkan, och denna tillhörighet gör att vi fattar mod och tar steg framåt.”

Vatikanradion, spanska avdelningen 2013-07-31

Intervju med den tyske jesuiten Bernd Hagenkord (på engelska) här: RealAudioMP3

Intervju med den spanske jesuiten Guillermo Ortiz här: RealAudioMP3