Påven fördömer bruk av kemiska vapen

Efter nyheter om giftgasattacker mot civila i utkanten av Douma, Syrien, fördömde påven Franciskus i slutet av söndagsvälsignelsen på Petersplatsen kraftfullt allt bruk av kemiska vapen.

”Det finns inga goda eller onda krig”, sade påven, ”och absolut ingenting kan rättfärdiga bruk av sådana förintelsevapen mot försvarslösa människor.” Han fortsatte med att uppmana till bön för avlidna, skadade och för lidande familjer.

”Låt oss be för att ansvariga politiker och militära ledare väljer en annan väg: förhandlingarnas väg, den enda som kan leda till fred” sade påven också, denna den gudomliga barmhärtighetens söndag.

Red. 2018-04-09

Källa: The Tablet, AFP, länkar här och här