Påven Franciskus 50-årsdag som präst

Fredag den 13 december 2019 är det 50 år sedan Jorge Mario Bergoglio, påven Franciskus, vigdes till präst. Runt om i världen bes en bön för påven Franciskus på hans 50-årsdag som präst. Den lyder så här i svensk översättning:

Barmhärtighetens Gud,
vi kommer till dig med tacksamhet för de 50 år
som påven Franciskus varit präst,
ty du har utsett honom till Petri efterträdare.
Styrk honom med den helige Andes gåvor,
så att han kan fortsätta predika Evangeliet med prästerlig iver,
och vägleda kyrkan med vishet, styrka och mod.
Må hans exempel på trogen och fortsatt tjänst
fungera som inspiration för dina präster och alla dina kristtrogna.
Om detta ber vi dig genom Jesus Kristus, vår Herre.

Påven Franciskus. Foto: Wikipedia.

Här är den spanska grundtexten:

Dios de misericordia,
llegamos ante ti con gratitud por los cincuenta años
de sacerdocio del papa Francisco,
ya que lo has constituido sucesor de Pedro.
Confórtalo con los dones del Espíritu,
para que pueda continuar predicando el Evangelio con celo sacerdotal,
y guiar a la iglesia con sabiduría, fuerza y valor.
Que su ejemplo de servicio fiel y continuado
sirva como inspiración para tus sacerdotes y todos tus fieles.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Red. 2019-12-12