USA:s högsta domstol förändrar abortlagarna?

Nu kommer de första tydliga tecknen på att den nya sammansättningen av USA:s högsta domstol och den konservativa majoritet bland domarna, som sitter på livstid, som råder efter president Donald Trumps två utnämningar, kan få effekt på landets kontroversiella abortlagar.

Sedan högsta domstolen 1973 legaliserade abort i hela USA i ett berömt, prejudicerande mål, ”Roe vs. Wade”, som fullt förenligt med konstitutionen, och därmed upphävde det abortförbud som tidigare hade gällt i många delstater, har den med hänvisning till det utslaget ofta begränsat delstaters försök att reglera och omgärda abortverksamhet med restriktioner.

Men i måndags skedde något som kan vara ett trendbrott. Domstolen beslutade att inte bevilja resning för klagan mot en ny lag i delstaten Kentucky vilken gör det obligatoriskt med ultraljud innan beslut om abort. Läkaren måste beskriva resultatet av ultraljudsundersökningen för kvinnan och erbjuda möjlighet att lyssna på ljudupptagningen från fostrets hjärtljud (utan tvång att vare sig lyssna eller se).

En organisation vid namn ACLU, som länge har opinionsbildat för fri abort, överklagade lagen från 2017 till en federal underdomstol som upphävde den. Delstaten överklagade då det beslutet till en federal appellationsdomstol – steget innan en klagan kan tas upp av högsta domstolen – som däremot slog fast att Kentuckys delstatskongress har en författningsenlig rätt att stifta en sådan lag. Appellationsdomstolen påpekade i sitt utslag bland annat att lagen syftar till att ”erbjuda patienten mer kunskap om effekten av en abort” på ”det ofödda livet inne i henne”, och att det inte går emot någons författningsenliga rättigheter.

Efter att ACLU överklagat appellationsdomstolens beslut till högsta domstolen har denna nu alltså inte beviljat något prövningstillstånd, det vill säga frågan kommer inte upp till någon ytterligare behandling. Det betyder att appellationsdomstolens utslag är det slutliga juridiska ordet i frågan. Högsta domstolen har alltså inte refererat till den lika möjlighet till abort, på samma villkor, i alla 50 delstater som Roe vs. Wade-prejudikatet gjorde till de facto existerande lag.

Både ACLU och olika pro life-grupper har förenats i beteckningen av högsta domstolens beslut som mycket viktigt. Sidorna gör sedan förstås helt olika värdering av det goda eller dåliga i det. Flera olika opinionsundersökningar har visat att en majoritet av det amerikanska folket stöder lagar av det slag som Kentucky nu har infört, lagar som går under samlingsnamnet ”lagar om informerade samveten”.

Live Action Newsbreak, 2019-12-09

Detta är en nyhetstext som kan läsas i sin helhet här