”Påven Franciskus är en bättre förespråkare för freden än FN”, säger Shimon Peres

När Israels tidigare president Shimon Peres besökte Vatikanen i dag [torsdag] bad han påven Franciskus att bli ledare för ett parallellt FN, kallat ”Förenta religionerna” för att motverka extremismen i dagens värld. Han sade att FN och dess fredsmäklare ”inte har samma kraft eller effektivitet som påvens tal, som kan dra till sig en halv miljon människor enbart till Petersplatsen. Förutsatt att FN har gjort sitt behöver vi ett ’Förenta religionerna’ som den bästa vägen till att motverka dessa terrorister som dödar i sin tros namn. Vad vi behöver är en odiskutabel auktoritet som kan säga rakt ut att detta vill inte Gud, och han tillåter det inte.”

I ett samtal med den katolska tidskriften Famiglia Cristiana före mötet med påven sade han: ”Förr motiverades de flesta krig av nationens idé. I dag inleds krig framför allt med religionen som förevändning.”

Vatikanens talesperson, jesuitpatern Federico Lombardi att Peres, som avgick som president i juli, hade begärt mötet, och att han berättade för påven om sin tanke på Förenta religionerna. Påven hade dock inte anslutit sig till förslaget. ”Påven lyssnade till uppslaget som han alltid gör inför ett fredsinitiativ”, säger Lombardi, och han visade sitt intresse och erkännande. Men påven engagerade sig inte personligen i det och påminde Peres om att Vatikanen har påvliga råd för Interreligiös dialog och för Rättvisa och fred – två ämbeten som är lämpliga för att understödja och följa sådana initiativ.

Pater Lombardi sade att påvens möte med Shimon Peres varade i 45 minuter, en ovanligt lång tid som visade påvens uppskattning för Peres, som han tidigare har lovordat som en ”fredens man”. Huvuddelen av deras samtal rörde Peres förslag om “Förenta religionerna” och gick inte djupare in på politiska frågor. Peres sade att påven är den bäste för att leda en sådan världsvid organisation. ”Det är kanske första gången som den Helige Fadern är en ledare som är respekterad inte bara av sin egna utan av olika religioner och deras representanter.

Senare under dagen mötte påven den jordanske prinsen El Hassan bin Talal, som under 40 år har arbetat för interreligiös förståelse och dialog runtom i världen. Under det 30 minuter långa mötet, säger Lombardi, talade prinsen om Kungliga institutet för interreligiösa studier och om de senaste aktiviteterna och initiativen för ”brådskande ärenden” som det understödjer.

Catholic Herald 2014-09-04