Påven Franciskus besöker Thailand och Japan

Mellan den 20 och 26 november kommer påven Franciskus besöka Thailand och Japan. Biskoparna av Thailand har för besöket satt som rubrik: ”Kristi lärjungar … Missionerande lärjungar”. Besöket kommer att uppmärksamma ett antal årsdagar, bland annat att det i år är 350 år sedan den katolska kyrkan permanent etablerades i Thailand. Man högtidlighåller också att det är 50 år sedan de diplomatiska förbindelserna mellan Thailand och Heliga stolen inleddes, samt att det är 35 år sedan den senaste påvevisiten, då Johannes Paulus II besökte landet.

För besöket i Japan har landets biskopar satt rubriken ”Skydda allt liv”, inspirerat av den bön av påven Franciskus som är inkluderad i miljö- och socialencyklikan Laudato Si’. ”För att kunna ’skydda allt liv’ krävs det inte bara att vi respekterar den mänskliga personens värdighet, utan också miljöns”, säger biskoparna i ett gemensamt uttalande. Biskoparna framhåller att Japan idag står inför stora utmaningar som har med ekonomi, miljö och relationer till grannländer att göra. Även återhämtningen från naturkatastrofer och kärnkraftsolyckor är ett fortsatt problem.

Påven Franciskus, som själv är jesuit, säger att han ser resan till Japan som en missionsresa i den helige Francisco Xaviers och andra jesuit-missionärers fotspår. Han har tidigare också talat om sin beundran för de japanska katoliker som under så många år av förföljelse lyckades hålla tron vid liv.

Red. 2019-09-16

Nyheten från The Tablet återfinns här