Påven Franciskus gratulerar Caritas Internationalis på 70-årsdagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ˮDet är en ung flicka!”, utropade påven Franciskus efter att ha gratulerat Caritas Internationalis på födelsedagen. Denna organisation grundades år 1951 av påven Pius XII. ”Caritas måste fortsätta att växa och förstärkas”, fortsatte Franciskus och beskrev organisationen som ”kyrkans kärleksfulla utsträckta hand i hela världen för de fattiga och de mest sårbara, med Kristus närvarande”. ”Jag vill uppmuntra er att fortsätta att tjäna med ödmjukhet och med kreativitet för att nå de mest marginaliserade och gynna en hållbar utveckling som motgift till slit-och-släng-kulturen och likgiltigheten”, sade påven klart och tydligt till medlemmarna av kyrkans karitativa organisation, och fortsatte med att citera den världsomfattande kampanjen 2021–2023 med namnet ”Ensemble/Together We/Junos [Tillsammans]”, genom vilken man vill stödja omsorgen om skapelsen och om de fattiga.

ˮDe sår som har tillfogats vår gemensamma hem har dramatiska effekter på de fattiga, men olika grupper kan bidra till den nödvändiga ekologiska omvändelsen”, förklarade påven innan han inbjöd de troende att ansluta sig till denna Caritaskampanj. [Läs här om kampanjen]

Den helige fadern påminde Caritas’ medlemmar om att de borde fortsätta sitt arbeta med att rationalisera sina strukturer, ”så att pengarna inte går till organisationen utan till de fattiga”.

Att möta de humanitära behov som hade uppstått vid andra världskrigets slut och att bistå dem som var offer för konflikten – detta var de första syftena med den organisation som Pius XII grundade den 12 december 1951. Caritas är en sammanslutning av nationella Caritasorganisationer som ursprungligen var 13 enheter men nu uppgår till 162 stycken. Under dessa 70 år har Caritas utökat sin verksamhet mer och mer, och mångdubblat de områden där man verkar. I centrum, i dag liksom när man började, står de konkreta vittnesbördet om nästankärlek, så att människor – särskilt de mest sårbara – kan få uppleva Guds barmhärtiga kärlek.

Red. 2021-12-13

Detta är ett referat av en nyhetstext från Vatican News franska redaktionen, originalet finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ˮDet är en ung flicka!”, utropade påven Franciskus efter att ha gratulerat Caritas Internationalis på födelsedagen. Denna organisation grundades år 1951 av påven Pius XII. ”Caritas måste fortsätta att växa och förstärkas”, fortsatte Franciskus och beskrev organisationen som ”kyrkans kärleksfulla utsträckta hand i hela världen för de fattiga och de mest sårbara, med Kristus närvarande”. ”Jag vill uppmuntra er att fortsätta att tjäna med ödmjukhet och med kreativitet för att nå de mest marginaliserade och gynna en hållbar utveckling som motgift till slit-och-släng-kulturen och likgiltigheten”, sade påven klart och tydligt till medlemmarna av kyrkans karitativa organisation, och fortsatte med att citera den världsomfattande kampanjen 2021–2023 med namnet ”Ensemble/Together We/Junos [Tillsammans]”, genom vilken man vill stödja omsorgen om skapelsen och om de fattiga.

ˮDe sår som har tillfogats vår gemensamma hem har dramatiska effekter på de fattiga, men olika grupper kan bidra till den nödvändiga ekologiska omvändelsen”, förklarade påven innan han inbjöd de troende att ansluta sig till denna Caritaskampanj. [Läs här om kampanjen]

Den helige fadern påminde Caritas’ medlemmar om att de borde fortsätta sitt arbeta med att rationalisera sina strukturer, ”så att pengarna inte går till organisationen utan till de fattiga”.

Att möta de humanitära behov som hade uppstått vid andra världskrigets slut och att bistå dem som var offer för konflikten – detta var de första syftena med den organisation som Pius XII grundade den 12 december 1951. Caritas är en sammanslutning av nationella Caritasorganisationer som ursprungligen var 13 enheter men nu uppgår till 162 stycken. Under dessa 70 år har Caritas utökat sin verksamhet mer och mer, och mångdubblat de områden där man verkar. I centrum, i dag liksom när man började, står de konkreta vittnesbördet om nästankärlek, så att människor – särskilt de mest sårbara – kan få uppleva Guds barmhärtiga kärlek.

Red. 2021-12-13

Detta är ett referat av en nyhetstext från Vatican News franska redaktionen, originalet finns här