Synodkansliet ber hbtq-personer om ursäkt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Synodkansliet i Rom har bett hbtq-personer om ursäkt, sedan en länk till en grupp som bistår homosexuella katoliker tagits bort från en webbsida som delar med sig av resurser om den globala synodala processen. Detta har beskrivits som en åtgärd ”utan motstycke”, eftersom det anses vara första gången som en tjänsteman från Vatikanen officiellt har bett hbtq-personer om ursäkt.

Från början hade webbsidan en länk till gruppen New Ways Ministry, som arbetar för större acceptans och inkluderande av homosexuella katoliker i kyrkan. Länken gick till ett webbseminarium som manar hbtq-katoliker till att delta i den synodala processen. Men denna länk plockades snabbt bort. New Ways Ministry har tidigare kritiserats av USA:s biskopar, och 1999 förbjöd Troskongregationen dess grundare från pastoralt arbete som involverar homosexuella.

Påven Franciskus, däremot, har tackat New Ways Ministry för deras arbete och beskrivit en av deras grundare, syster Jeanine Gramick, som ”en tapper kvinna” som har lidit mycket i sin gärning.

Länken har nu återställts, och en kommunikationsansvarig vid synodens sekretariat säger att han personligen tog initiativet till att avpublicera posten som länkades till New Ways Ministry, och han har nu bett om ursäkt för ”smärtan som beslutet orsakade”. Denne manar också de grupper som upplever att de befinner sig i kyrkans ”marginaler” att dela sina erfarenheter. Synodsajten innehåller exempelvis även en länk till gruppen ”Discerning Deacons”, som vill påskynda diskussionen om kvinnliga diakoner.

Francis DeBernardo, New Ways Ministrys verkställande direktör, uttryckte i ett svar på ursäkten att gesten är desto mera äkta eftersom New Ministry inte har gått ut och begärt någon ursäkt. ”Detta agerande signalerar att tjänstemän i Vatikanen börjar bli medvetna om hur deras beslut påverkar livet för hbtq-personer.”

Under sitt pontifikat har påven Franciskus försökt hitta en mer inkluderande och pastoral attityd till hbtq-katoliker, och han har markerat en tydlig förändring från det hårda och fördömande språk som Vatikanen använt i det förflutna. Detta har bland annat inkluderat en beskrivning av homosexualitet som ”en mer eller mindre stark tendens riktad mot ett inneboende moraliskt ont”.

Red. 2021-12-15

Detta är ett referat av en nyhetstext av Christopher Lamb från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Synodkansliet i Rom har bett hbtq-personer om ursäkt, sedan en länk till en grupp som bistår homosexuella katoliker tagits bort från en webbsida som delar med sig av resurser om den globala synodala processen. Detta har beskrivits som en åtgärd ”utan motstycke”, eftersom det anses vara första gången som en tjänsteman från Vatikanen officiellt har bett hbtq-personer om ursäkt.

Från början hade webbsidan en länk till gruppen New Ways Ministry, som arbetar för större acceptans och inkluderande av homosexuella katoliker i kyrkan. Länken gick till ett webbseminarium som manar hbtq-katoliker till att delta i den synodala processen. Men denna länk plockades snabbt bort. New Ways Ministry har tidigare kritiserats av USA:s biskopar, och 1999 förbjöd Troskongregationen dess grundare från pastoralt arbete som involverar homosexuella.

Påven Franciskus, däremot, har tackat New Ways Ministry för deras arbete och beskrivit en av deras grundare, syster Jeanine Gramick, som ”en tapper kvinna” som har lidit mycket i sin gärning.

Länken har nu återställts, och en kommunikationsansvarig vid synodens sekretariat säger att han personligen tog initiativet till att avpublicera posten som länkades till New Ways Ministry, och han har nu bett om ursäkt för ”smärtan som beslutet orsakade”. Denne manar också de grupper som upplever att de befinner sig i kyrkans ”marginaler” att dela sina erfarenheter. Synodsajten innehåller exempelvis även en länk till gruppen ”Discerning Deacons”, som vill påskynda diskussionen om kvinnliga diakoner.

Francis DeBernardo, New Ways Ministrys verkställande direktör, uttryckte i ett svar på ursäkten att gesten är desto mera äkta eftersom New Ministry inte har gått ut och begärt någon ursäkt. ”Detta agerande signalerar att tjänstemän i Vatikanen börjar bli medvetna om hur deras beslut påverkar livet för hbtq-personer.”

Under sitt pontifikat har påven Franciskus försökt hitta en mer inkluderande och pastoral attityd till hbtq-katoliker, och han har markerat en tydlig förändring från det hårda och fördömande språk som Vatikanen använt i det förflutna. Detta har bland annat inkluderat en beskrivning av homosexualitet som ”en mer eller mindre stark tendens riktad mot ett inneboende moraliskt ont”.

Red. 2021-12-15

Detta är ett referat av en nyhetstext av Christopher Lamb från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här