Jesuiter belönas för sina insatser för socialläran

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De båda jesuiterna Patrick Riordan och Jaime Tatay får i år den påvliga stiftelsen Centesimus Annus Pro Pontifices pris för ekonomi och samhälle. Överlämnandet av utmärkelsen, som uppgår till totalt 20 000 euro, äger rum torsdagen den 16 december under ledning av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin i Rom, meddelar Vatikanen.

Det ansedda priset delas ut vartannat år för publikationer, ”som genom sina originella bidrag utmärker sig genom att förklara, fördjupa och tillämpa den katolska socialläran”. Samtidigt ska de ”genom profetisk kraft ge uttryckt för en kristen insats inom ekonomiska och samhälleliga verksamheter”.

Irländaren Riordan prisas för sin bok Recovering Common Goods (2017). Den behandlar användandet av principen om det gemensamma goda i det offentliga livet. Spanjoren Tatay får priset för sitt arbete Integral Ecology (2018), i vilket han belyser temat hållbarhet utifrån ett katolskt perspektiv.

Stiftelsen bär namnet Centesimus Annus efter encyklikan med samma namn av påven Johannes Paulus II år 1991. Titeln syftar på att det då hade gått 100 år sedan påven Leo XIII (1810–1903) publicerade den första påvliga skrivelsen om socialläran, Rerum novarum. Denna räknas som den katolska sociallärans manifest med sina grundläggande principer om person, solidaritet och subsidiaritet.

Kathpress 2021-12-14

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De båda jesuiterna Patrick Riordan och Jaime Tatay får i år den påvliga stiftelsen Centesimus Annus Pro Pontifices pris för ekonomi och samhälle. Överlämnandet av utmärkelsen, som uppgår till totalt 20 000 euro, äger rum torsdagen den 16 december under ledning av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin i Rom, meddelar Vatikanen.

Det ansedda priset delas ut vartannat år för publikationer, ”som genom sina originella bidrag utmärker sig genom att förklara, fördjupa och tillämpa den katolska socialläran”. Samtidigt ska de ”genom profetisk kraft ge uttryckt för en kristen insats inom ekonomiska och samhälleliga verksamheter”.

Irländaren Riordan prisas för sin bok Recovering Common Goods (2017). Den behandlar användandet av principen om det gemensamma goda i det offentliga livet. Spanjoren Tatay får priset för sitt arbete Integral Ecology (2018), i vilket han belyser temat hållbarhet utifrån ett katolskt perspektiv.

Stiftelsen bär namnet Centesimus Annus efter encyklikan med samma namn av påven Johannes Paulus II år 1991. Titeln syftar på att det då hade gått 100 år sedan påven Leo XIII (1810–1903) publicerade den första påvliga skrivelsen om socialläran, Rerum novarum. Denna räknas som den katolska sociallärans manifest med sina grundläggande principer om person, solidaritet och subsidiaritet.

Kathpress 2021-12-14

Detta är en nyhetstext.