Påven Franciskus har avrest till Asien – Thailand första stopp

av KARL ARNE JONSSON
På tisdag kväll europeisk tid avreste påven Franciskus till Thailand och Japan på sin trettioandra resa utomlands och sin fjärde till Asien sedan han blev påve. Han har tidigare varit i Korea år 2014, i Sri Lanka och Filippinerna 2015 och Myanmar och Bangladesh 2017. 

Påvens besök till Thailand

Denna resa är den nuvarande påvens första besök till Thailand, ett land med runt 70 miljoner invånare. Det är ett i huvudsak buddhistiskt land där uppskattningsvis 95 procent av befolkningen utövar buddhism. De kristna utgör endast en dryg procent av landets totala befolkning och antalet katoliker är ungefär 400 000. Under påvens besök kommer man att uppmärksamma att det har gått 350 år sedan upprättandet av den första missionen till Siam år 1669.

Men den katolska närvaron i landet går längre tillbaka i historien än så. Landets första kontakt med Västerlandet och kristendomen skedde med största sannolikhet år 1511 då Duarte Fernandes, en portugisisk diplomat och upptäcktsresande, ledde en diplomatisk mission till kungadömet Siam. År 1567 anlände de första missionärerna – dominikanska präster utsända av kungen av Portugal – men de gick tyvärr döden till mötes två år senare.

Mottot för påvens besök till Thailand – ”Kristi lärjungar, missionerande lärjungar” – visar att evangelisation står i centrum för besöket. Man uppmärksammar också det är 50 år sedan de diplomatiska förbindelserna mellan Thailand och den Heliga stolen upprättades.  Påven Franciskus är den andre påven som besöker landet; Johannes Paulus II besökte Thailand år 1984.

Katolska kyrkan i Thailand

I en intervju med den jesuitiska tidskriften America säger monsignore Andrew Vissanu Thanya-anan, som är huvudkoordinator och biträdande generalsekreterare för Thailands biskopskonferens, att påven Franciskus anländer till ”landet för interreligiös dialog” och ”som en pilgrim för fred, för att främja byggandet av broar för fred och förståelse”. Han poängterar att påvens besök betyder mycket för det thailändska folket ”eftersom det visar för världen att vi har full religiös frihet i detta land där 95 procent av befolkningen är buddhister”.

Enligt monsignore Thanya-anan “hyser det thailändska folket stor uppskattning för påven Franciskus då de ofta ser honom på teve, när han visar omsorg för människor på alla nivåer i samhället, och särskilt fattiga, barn, kvinnor och handikappade personer”. Och ”folk minns påven Johannes Paulus II eftersom han var den förste påven att besöka detta land för 35 år sedan, och hans pastorala besök 1984 är fortfarande färskt i minnet”.

Angående den katolska kyrkan i Thailand, säger monsignore Thanya-anan, att även om det är ”en liten flock” på knappt 400 000 troende som betjänas av 835 präster, 1 460 systrar och 1 900 kateketer, är dess starka sida att katoliker fortfarande går i på mässan på söndagar och att man förmår sända präster och ordensfolk till landsbygden och grannländer, genom det thailändska missionssällskapet som drivs av biskopskonferensen.

På tal om svårigheter och utmaningar för katolska kyrkan och tron, säger Thanya-anan att man måste bli bättre på att undervisa de unga i katekesen, att hjälpa dem att förstå evangeliets budskap, och att hitta ett språk som lämpar sig för att kommunicera med unga människor. Han betonar vikten av att se till att katoliker är väl utbildade i tron eftersom 95 procent av äktenskapen är med personer av en annan religion, och om de inte är väl utbildade i tron finns det risk för synkretism och relativism. En annan risk är att den kristna tron inte förmedlas till barnen.

Enligt monsignore Thanya-anan är Thailand “ett land av interreligiös dialog som skulle kunna fungera som en modell för andra länder”. Visserligen finns det i Thailand ett talesätt som säger ”att vara thailändare betyder att vara buddhist”, men han betonar också att det thailändska folket ”lätt kan uppskatta det godheten hos kristna genom det sätt de lever på och hjälper fattiga och människor i nöd”. Och detta visar hur viktigt det är med vittnesbörd i evangelisation, säger han.

Påvens program i Thailand

Efter ankomsten till Thailand på eftermiddagen den 20 november reser påven in till Bangkok och till nuntiaturen, dvs. Vatikanens ambassad, där han kommer att bo under vistelsen. Han kommer att vila under resten dagen.

Påvens program under besöket i Thailand inleds den 21 november med i huvudsak diplomatiska åtaganden den första dagen. Först möter han premiärministern och ger ett tal inför landets makthavare och de diplomatiska kårerna. Franciskus kommer att tala spanska under besöket och hans kusin, salesiansystern Ana Rosa Sivori, som varit missionär i landet i 50 år, kommer att översätta till thailändska. Som ett erkännande att det thailändska folket till närmare 95 procent är buddhister besöker han därefter templet Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram där han träffar abboten Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX som är den nuvarande högste ledaren för buddhisterna.

Senare samma dag kommer han också att besöka Sankt Louis Sjukhus i Bangkok, som också är vida känt som Sankt Louis Barnsjukhus. Det upprättades år 1898 av ärkebiskop Louis Vey, som var apostolisk vikarie för den katolska missionen i Siam. Systrarna av Sankt Paul de Chartres drev senare sjukhuset under mottot ”Där det finns nåd, där är Gud”. Påven kommer där att träffa sjukhuspersonal och patienter. Under mötet med patienter kommer inte pressen att vara närvarande. Senare på eftermiddagen besöker han det kungliga palatset för ett privat möte med kung Maha Vajiralongkorn. Dagen avslutas med en kvällsmässa på Bangkoks nationalstadion.

Programmet för följande dag är mer kyrkligt och pastoralt inriktat. Påven besöker först Sankt Peters församling i Samphran, som ligger drygt 3 mil från Bangkok. Han kommer att ge ett tal inför präster, ordensfolk, seminarister och kateketer som samlats där. Han kommer också att träffa Thailands biskopar och ledamöter för Asiens biskopskonferenser. Därefter kommer han som brukligt är under sina resor att träffa landets jesuiter. På eftermiddagen kommer han att ge ett huvudanförande på Chulalongkorn Universitet i Bangkok i ett möte med ledare för andra kristna kyrkor och landets övriga religioner. Dagen avslutas med en mässa för unga människor i Marie Himmelfärdskatedralen i Bangkok.

På morgonen den 23 november lämnar påven Thailand och reser vidare till Japan.

Karl Arne Jonsson, Tokyo, 2019-11-20

Detta är en nyhetstext med inslag av egna reflektioner.