Påven Franciskus: Kristna kan inte vara antisemiter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven talade i dag till en  delegation på 30 personer från International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC) som samlats för en privat audiens. IJCIC vill utveckla relationen med Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, den ortodoxa kyrkan, World Council of Churches, och andra internationella religiösa institutioner.

Även om Franciskus tidigare har träffat framstående personer från den judiska världen, påpekade påven att detta var första gången han tilltalade en officiell grupp av företrädare för judiska organisationer och samfund. Och som sådan, ville han påminna dem om det landmärke som Andra Vatikankonciliet deklaration Nostra Aetate  utgjorde, vilken han beskrev som en ”viktig referenspunkt i förbindelserna med det judiska folket”. ”De fundamentala principerna som uttrycks i Nostra Aetate har öppnat vägen för ökad medvetenhet och ömsesidig förståelse de senaste decennierna mellan judar och katoliker.” Påven Franciskus erinrade i sitt tal sina egna vänskapsband med ledare för den judiska världen som ärkebiskop i Buenos Aires och sade att dessa ”vänskapliga relationer är på ett sätt grunden för utvecklingen av en mer officiell dialog”.

Påven uppmanade de närvarande att ”följa denna dialogens väg, och när ni gör det, engagera yngre generationer”. ”Mänskligheten”, sade han, ”behöver vårt gemensamma vittnesbörd om respekten för människans värdighet som man och kvinna och för skapandet av fred.”

Vatikanradion 2013-06-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven talade i dag till en  delegation på 30 personer från International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC) som samlats för en privat audiens. IJCIC vill utveckla relationen med Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, den ortodoxa kyrkan, World Council of Churches, och andra internationella religiösa institutioner.

Även om Franciskus tidigare har träffat framstående personer från den judiska världen, påpekade påven att detta var första gången han tilltalade en officiell grupp av företrädare för judiska organisationer och samfund. Och som sådan, ville han påminna dem om det landmärke som Andra Vatikankonciliet deklaration Nostra Aetate  utgjorde, vilken han beskrev som en ”viktig referenspunkt i förbindelserna med det judiska folket”. ”De fundamentala principerna som uttrycks i Nostra Aetate har öppnat vägen för ökad medvetenhet och ömsesidig förståelse de senaste decennierna mellan judar och katoliker.” Påven Franciskus erinrade i sitt tal sina egna vänskapsband med ledare för den judiska världen som ärkebiskop i Buenos Aires och sade att dessa ”vänskapliga relationer är på ett sätt grunden för utvecklingen av en mer officiell dialog”.

Påven uppmanade de närvarande att ”följa denna dialogens väg, och när ni gör det, engagera yngre generationer”. ”Mänskligheten”, sade han, ”behöver vårt gemensamma vittnesbörd om respekten för människans värdighet som man och kvinna och för skapandet av fred.”

Vatikanradion 2013-06-24