Kristna på Filippinerna enade i kamp mot trafficking

De katolska och protestantiska kyrkorna på Filippinerna har bildat en allians syftande till att bekämpa trafficking, efter ett skarpt uttalande i förra veckan från USA:s utrikesdepartement. Som en följd av USA:s påpekande att ”ohejdad korruption” på alla regeringsnivåer försvagat alla hittillsvarande åtgärder mot trafficking, kungjorde den katolska kyrkan vid veckoslutet att den skulle gå samman med Philippines Council of Evangelical Churches och National Council of Churches in the Philippines för att försöka komma åt problemet.

”Vi kanske inte varit varse problemet, men det håller i själva verket på att förvärras och skördar många offer”, sade hjälpbiskopen i Manilla, Broderick Pabillo [bilden], ordförande i den katolska biskopskonferensens råd för sociala insatser. Han sade att medlemmarna i alliansen redan är igång med att diskutera hur kyrkorna kan arbeta tillsammans för att få kyrkornas medlemmar att aktivt medverka i kampen. ”Vi vill verkligen göra en massiv insats och få olika kyrkor engagerade”, sade Pabillo vidare, ”vi kunde inte bara hålla tyst om detta”.

Från presidentpalatset kom på söndagen ett positivt utlåtande. ”Vi kommer att säkerställa att insatserna sker på de områden där det behövs” sade Abigail Vaite, talesperson för presidenten. Filippinerna ligger på nivå 2, enligt torsdagens rapport, vilket innebär att man ännu inte uppnått miniminivån för bekämpning av trafficking enligt de amerikanska normerna, men är på god väg att nå dit.

Inter-agency Council against Trafficking rapporterade 1 519 inregistrerade fall 2011 och 100 fällda domar föregående år. Filippinerna är ett typiskt land för människohandel av detta slag. Pornografi och prostitution är nyckelområdena för rekrytering när det gäller trafficking, fastslog rapporten från USA:s utrikesdepartement.

Fader Edu Ganguez, verkställande sekreterare i National Secretariat for Social Action sade att minst 20 provinser i landet är utsatta för människohandel, särskilt de fattiga områdena Samar mitt i landet, samt Palawan, en ökedja i den yttersta västra delen.

Joe Torres, Manila, Filippinerna, UCA news 2013-06-24