Vatikanen vill främja Jesusforskningen genom ett stort symposium

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Forskare skall diskutera Jesu barndom, den sista måltiden och skeendet vid påsken i samband med ett symposium vid Lateranuniversitetet.

Vid ett stort symposium avser Vatikanen föra forskningen kring Jesus vidare. I detta syfte kommer forskare från universitet i hela världen och från olika kristna konfessioner att samlas den 24–26 oktober vid Lateranuniversitetet, meddelade Vatikanen i fredags. Tyngdpunkten kommer därvid att ligga på den avgångne påven Benedictus XVI:s bidrag, hans verk i tre band om Jesus Kristus. Symposiet organiseras av Vatikanens stiftelse ”Joseph Ratzinger – Benedictus XVI”.

Frågor kring Jesu barndom, instiftandet av nattvarden och skeendet vid påsken kommer att stå i centrum för alla föreläsningar och diskussioner. Under de tre dagarna kommer forskarna ägna sig åt den historiske Jesus, som i egenskap av frälsargestalt talar ur evangelierna, heter det. Huruvida den avgångne påven, i form av till exempel ett videobudskap till symposiedeltagarna, kommer att kunna delta kunde stiftelseordföranden Giuseppe A. Scotti inte uttala sig.

Den 16–21 september kommer stiftelsen att hålla ett Jesussymposium i västafrikanska Benin för teologer och studenter. Även denna konferens i staden Cotonou kommer att ägna sig åt Benedictus XVI:s teologi. Den har rubriken ”Pastorala och pedagogiska bidrag att hämta ur Jesustrilogin”.

Kathpress 2013-06-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Forskare skall diskutera Jesu barndom, den sista måltiden och skeendet vid påsken i samband med ett symposium vid Lateranuniversitetet.

Vid ett stort symposium avser Vatikanen föra forskningen kring Jesus vidare. I detta syfte kommer forskare från universitet i hela världen och från olika kristna konfessioner att samlas den 24–26 oktober vid Lateranuniversitetet, meddelade Vatikanen i fredags. Tyngdpunkten kommer därvid att ligga på den avgångne påven Benedictus XVI:s bidrag, hans verk i tre band om Jesus Kristus. Symposiet organiseras av Vatikanens stiftelse ”Joseph Ratzinger – Benedictus XVI”.

Frågor kring Jesu barndom, instiftandet av nattvarden och skeendet vid påsken kommer att stå i centrum för alla föreläsningar och diskussioner. Under de tre dagarna kommer forskarna ägna sig åt den historiske Jesus, som i egenskap av frälsargestalt talar ur evangelierna, heter det. Huruvida den avgångne påven, i form av till exempel ett videobudskap till symposiedeltagarna, kommer att kunna delta kunde stiftelseordföranden Giuseppe A. Scotti inte uttala sig.

Den 16–21 september kommer stiftelsen att hålla ett Jesussymposium i västafrikanska Benin för teologer och studenter. Även denna konferens i staden Cotonou kommer att ägna sig åt Benedictus XVI:s teologi. Den har rubriken ”Pastorala och pedagogiska bidrag att hämta ur Jesustrilogin”.

Kathpress 2013-06-21