Påven Franciskus och den argentinska diktaturen

Den nyvalde påven Franciskus förflutna i förhållande till den argentinska militärdiktaturen (1976–1983) har lett till en rad både positiva och negativa yttranden världen rund. Då kan det noteras att det hela tiden kommer nya uttalanden och belägg som ger en annan bild än de beskyllningar som har formulerats. Så har till exempel befrielseteologen och tidigare fransciskanpatern, Leonard Boff, försvarat påven på nytt. Han säger i ett samtal med tyska Der Spiegel att Jorge Mario Bergoglio inte hörde till diktaturens ”medbrottslingar”, till skillnad från andra biskopar [här kan det dock tilläggas att Jorge Mario Bergoglio först 1992 vigdes till biskop; under militärdiktaturens tid var han jesuiternas provinsial i Argentina, ö.a.]. Det finns inte några tecken som tyder på att den nuvarande påven skulle ha agerat felaktigt, menar Boff, utan ”tvärtom, han har tydligen till och med gömt många präster och räddat dem på detta sätt.”

Boff baserar sitt omdöme på de senaste uttalandena av den argentinske fredsnobelpristagaren Adolfo Pérez Esquivel. Denne blev själv torterad av militärdiktaturens bödlar och ”kände till detta väl”. Befrielseteologen själv uttrycker sig ”mycket optimistiskt” om att den nye påven kommer att sprida en anda av uppbrott. Att välja honom var ”revolutionärt”. ”Han är nu påve. Han kan uträtta allt. Ni blir nog förvånade över vad Franciskus kommer att uträtta.” Men till detta behövs ett ”brott med traditionen”.

Boff betonar också, att den nye påven inte utan skäl hade blivit känd som ”de fattigas kardinal”. ”Han rörde sig i slummen och talade med människorna där, han har kritiserat den sociala orättvisan. Och han har levat som han har predikat.” Bergoglio rörde sig ”alltid nära folket”, det kände han, Boff, väl till av egen erfarenhet.

Ett okänt brev av Bergoglio

Samtidigt meddelar Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) att ett hittills okänt brev av Bergoglio har dykt upp från militärdiktaturens tid, ett brev som också det avlastar den nuvarande påven. Brevet finns hos familjen av den då bortsläpade jesuitpatern Franz Jalics. I detta, adresserat till en Jalics bröder, försäkrar Bergoglio familjen Jalics att han ger Franz sitt fulla stöd.

Ordagrant heter det i brevet: ”Jag har vidtagit många åtgärder hos regeringen för att få er broder fri.” Och Bergoglio fortsätter: ”Hittills har vi inte rönt någon framgång. Men jag har inte förlorat hoppet om att er broder snart kommer att friges.” Samtidigt försäkrar jesuitprovinsialen: ”Jag har gjort detta till ’min egen’ sak. De meningsskiljaktigheter som er bror och jag har haft rörande ordenslivet har ingenting att göra med detta.” [Bergoglio och Jalics hade olika uppfattningar om hur långt befrielseteologernas aktivism fick sträcka sig.] Vidare heter det: ”Jag älskar honom och kommer att göra allt jag kan så att han blir fri.”

Jesuitpater Franz Jalics, som nu är 85 år [och lever i Tyskland], förklarade i fredags, att han ville låta det förflutna vara. ”Jag har försonats med det som har skett och betraktar från min sida allt detta som avslutat”, som det heter i Jalics personliga ställningstagande som har spridits genom de tyska jesuiternas provinsialat. Han önskade ”påven Franciskus Guds rika välsignelse för sitt ämbete”.

Vittnesmål även i Argentina

Även i Argentina hörs allt flera röster som frikänner Bergoglio med tanke på militärjuntans tid. Som den tyska katolska nyhetsagenturen KNA rapporterar, baserat på argentinska media, har till exempel juristen och tidigare domaren Alicia Oliveira ställt sig bakom Bergoglio. ”När juntan var ute efter mig, ställde han sig på min sida. Jag är övertygad om Jorges fasta hållning”, skall hon ha sagt till dagstidningen Clarin.

I samma tidning uttalar sig även en ledamot av den Ständiga församlingen för mänskliga rättigheter (La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos/APDH): ”Vid denna tid fick jag ett hundratal vittnesuttalanden i min hand. Även under min tid i den Nationella kommissionen för saknade personer har jag läst ett otal vittnesuttalanden. Inte en enda gång föll namnet Bergoglio”, som tidningen citerar Graciela Fernández Meijide, modern av ett av juntans saknade offer.

Övers. Klaus Misgeld/utifrån Kathpress 2013-03-17

https://magazin.spiegel.de/reader/index_SP.html#j=2013&h=12&a=91568135

https://signum.se/stallningstagande-fran-kidnappad-jesuitpater/

https://www.faz.net/aktuell/politik/die-wahl-des-papstes/nach-verhaftungen-in-argentinien-bergoglio-sicherte-familie-eines-verschwundenen-paters-hilfe-zu-12117340.html

https://www.humanisterna.se/news/humanisternas-eduardo-grutzky-kommenterar-valet-av-pave-i-dn/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5476133

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den nyvalde påven Franciskus förflutna i förhållande till den argentinska militärdiktaturen (1976–1983) har lett till en rad både positiva och negativa yttranden världen rund. Då kan det noteras att det hela tiden kommer nya uttalanden och belägg som ger en annan bild än de beskyllningar som har formulerats. Så har till exempel befrielseteologen och tidigare fransciskanpatern, Leonard Boff, försvarat påven på nytt. Han säger i ett samtal med tyska Der Spiegel att Jorge Mario Bergoglio inte hörde till diktaturens ”medbrottslingar”, till skillnad från andra biskopar [här kan det dock tilläggas att Jorge Mario Bergoglio först 1992 vigdes till biskop; under militärdiktaturens tid var han jesuiternas provinsial i Argentina, ö.a.]. Det finns inte några tecken som tyder på att den nuvarande påven skulle ha agerat felaktigt, menar Boff, utan ”tvärtom, han har tydligen till och med gömt många präster och räddat dem på detta sätt.”

Boff baserar sitt omdöme på de senaste uttalandena av den argentinske fredsnobelpristagaren Adolfo Pérez Esquivel. Denne blev själv torterad av militärdiktaturens bödlar och ”kände till detta väl”. Befrielseteologen själv uttrycker sig ”mycket optimistiskt” om att den nye påven kommer att sprida en anda av uppbrott. Att välja honom var ”revolutionärt”. ”Han är nu påve. Han kan uträtta allt. Ni blir nog förvånade över vad Franciskus kommer att uträtta.” Men till detta behövs ett ”brott med traditionen”.

Boff betonar också, att den nye påven inte utan skäl hade blivit känd som ”de fattigas kardinal”. ”Han rörde sig i slummen och talade med människorna där, han har kritiserat den sociala orättvisan. Och han har levat som han har predikat.” Bergoglio rörde sig ”alltid nära folket”, det kände han, Boff, väl till av egen erfarenhet.

Ett okänt brev av Bergoglio

Samtidigt meddelar Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) att ett hittills okänt brev av Bergoglio har dykt upp från militärdiktaturens tid, ett brev som också det avlastar den nuvarande påven. Brevet finns hos familjen av den då bortsläpade jesuitpatern Franz Jalics. I detta, adresserat till en Jalics bröder, försäkrar Bergoglio familjen Jalics att han ger Franz sitt fulla stöd.

Ordagrant heter det i brevet: ”Jag har vidtagit många åtgärder hos regeringen för att få er broder fri.” Och Bergoglio fortsätter: ”Hittills har vi inte rönt någon framgång. Men jag har inte förlorat hoppet om att er broder snart kommer att friges.” Samtidigt försäkrar jesuitprovinsialen: ”Jag har gjort detta till ’min egen’ sak. De meningsskiljaktigheter som er bror och jag har haft rörande ordenslivet har ingenting att göra med detta.” [Bergoglio och Jalics hade olika uppfattningar om hur långt befrielseteologernas aktivism fick sträcka sig.] Vidare heter det: ”Jag älskar honom och kommer att göra allt jag kan så att han blir fri.”

Jesuitpater Franz Jalics, som nu är 85 år [och lever i Tyskland], förklarade i fredags, att han ville låta det förflutna vara. ”Jag har försonats med det som har skett och betraktar från min sida allt detta som avslutat”, som det heter i Jalics personliga ställningstagande som har spridits genom de tyska jesuiternas provinsialat. Han önskade ”påven Franciskus Guds rika välsignelse för sitt ämbete”.

Vittnesmål även i Argentina

Även i Argentina hörs allt flera röster som frikänner Bergoglio med tanke på militärjuntans tid. Som den tyska katolska nyhetsagenturen KNA rapporterar, baserat på argentinska media, har till exempel juristen och tidigare domaren Alicia Oliveira ställt sig bakom Bergoglio. ”När juntan var ute efter mig, ställde han sig på min sida. Jag är övertygad om Jorges fasta hållning”, skall hon ha sagt till dagstidningen Clarin.

I samma tidning uttalar sig även en ledamot av den Ständiga församlingen för mänskliga rättigheter (La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos/APDH): ”Vid denna tid fick jag ett hundratal vittnesuttalanden i min hand. Även under min tid i den Nationella kommissionen för saknade personer har jag läst ett otal vittnesuttalanden. Inte en enda gång föll namnet Bergoglio”, som tidningen citerar Graciela Fernández Meijide, modern av ett av juntans saknade offer.

Övers. Klaus Misgeld/utifrån Kathpress 2013-03-17

https://magazin.spiegel.de/reader/index_SP.html#j=2013&h=12&a=91568135

https://signum.se/stallningstagande-fran-kidnappad-jesuitpater/

https://www.faz.net/aktuell/politik/die-wahl-des-papstes/nach-verhaftungen-in-argentinien-bergoglio-sicherte-familie-eines-verschwundenen-paters-hilfe-zu-12117340.html

https://www.humanisterna.se/news/humanisternas-eduardo-grutzky-kommenterar-valet-av-pave-i-dn/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5476133