Påven Franciskus om ”utanförskapets kultur”

I en intervju under flygresan tillbaka från det heliga landet uttryckte sig påven Franciskus skarpt om den ekonomiska utvecklingen i Europa:

”Vi befinner oss i ett globalt ekonomiskt system som är helt inriktat på pengar, inte på den mänskliga personen. Detta system utestänger för att underhålla sig självt. Det utestänger barnen: födelsetalen är inte höga, i Italien har genomsnittsföräldrar mindre än två barn, och i Spanien ännu färre. Det utestänger de gamla, också genom den dolda eutanasin, eftersom vården bara ges intill en viss punkt. Och också ungdomar blir utestängda. Jag tror att arbetslösheten bland Italiens unga uppgår till omkring 40 procent, i Spanien är det 50 procent, i Andalusien 60 procent. Det finns en hel generation av människor som inte studerar eller arbetar. Denna utanförskapets kultur är ytterst allvarlig. Den finns inte bara i Europa den finns, men man märker den starkast här. Som jag skrev i Evangelii gaudium är detta ekonomiska system dödsbringande.”

Vatican Insider 2014-05-27