Påven Franciskus populäraste ledaren bland världens rika

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pope-Francis-predictionsDet är allmänt känt att påven Franciskus har sagt att han vill ha ”en fattig kyrka för de fattiga”. Men en ny studie visar att han rankar högst bland de rika i hela världen.

Studien gjordes av WIN/Gallup International som intervjuat mer än 63 000 personer i 64 länder jorden runt. Man kom fram till att sympatierna för påvens globalt sett låg på +42. Medan 54 procent av världens befolkning har en positiv bild av påven är det bara 12 procent som har en ofördelaktig syn på honom. Men medan de högsta siffrorna kom från den inkomstmässigt översta femtedelen av befolkningen – en ranking på +49 – låg uppskattningen av honom bara på +37 bland den lägsta femtedelen. Medel- och låginkomsttagare rankade honom på 42 procent, högre medelinkomsttagare på 45 procent.

Resultatet var likartat beträffande utbildningsnivå. Personer med akademisk examen gav påven betyget +52, de med motsvarande gymnasieutbildning +43 och de med grundskola eller ingen utbildning alls +30.

Siffrorna är svåra att tolka och kan återspegla andra tendenser: de med låga inkomster eller låg utbildning var de som med störst sannolikhet skulle sakna en åsikt om påven.

WIN/Gallupundersökningen visade också att han är mera populär än någon annan av världens ledare. Han nådde ett högre resultat an Barack Obama, Angela Merkel och David Cameron. Påven beundras mest av äldre personer. De som var 55 och äldre gav honom en popularitet på +55, jämfört med +41 i gruppen 35-54 och + 35 för åldrarna under 35.

Bland de länder där undersökningen genomfördes var de som uppskattade honom mest Portugal, Filippinerna och Argentina och de som uppskattade honom minst var Tunisien, Turkiet och Algeriet.

Latinamerika visade den högsta uppskattningen bland kontinenterna, följd av Nordamerika och Europa. Inom Europa var det Grekland, följt av Storbritannien, som gav honom lägst betyg.

Catholic Herald, 2016-03-24

Se även nyhet i BBC via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pope-Francis-predictionsDet är allmänt känt att påven Franciskus har sagt att han vill ha ”en fattig kyrka för de fattiga”. Men en ny studie visar att han rankar högst bland de rika i hela världen.

Studien gjordes av WIN/Gallup International som intervjuat mer än 63 000 personer i 64 länder jorden runt. Man kom fram till att sympatierna för påvens globalt sett låg på +42. Medan 54 procent av världens befolkning har en positiv bild av påven är det bara 12 procent som har en ofördelaktig syn på honom. Men medan de högsta siffrorna kom från den inkomstmässigt översta femtedelen av befolkningen – en ranking på +49 – låg uppskattningen av honom bara på +37 bland den lägsta femtedelen. Medel- och låginkomsttagare rankade honom på 42 procent, högre medelinkomsttagare på 45 procent.

Resultatet var likartat beträffande utbildningsnivå. Personer med akademisk examen gav påven betyget +52, de med motsvarande gymnasieutbildning +43 och de med grundskola eller ingen utbildning alls +30.

Siffrorna är svåra att tolka och kan återspegla andra tendenser: de med låga inkomster eller låg utbildning var de som med störst sannolikhet skulle sakna en åsikt om påven.

WIN/Gallupundersökningen visade också att han är mera populär än någon annan av världens ledare. Han nådde ett högre resultat an Barack Obama, Angela Merkel och David Cameron. Påven beundras mest av äldre personer. De som var 55 och äldre gav honom en popularitet på +55, jämfört med +41 i gruppen 35-54 och + 35 för åldrarna under 35.

Bland de länder där undersökningen genomfördes var de som uppskattade honom mest Portugal, Filippinerna och Argentina och de som uppskattade honom minst var Tunisien, Turkiet och Algeriet.

Latinamerika visade den högsta uppskattningen bland kontinenterna, följd av Nordamerika och Europa. Inom Europa var det Grekland, följt av Storbritannien, som gav honom lägst betyg.

Catholic Herald, 2016-03-24

Se även nyhet i BBC via denna länk