Påven Franciskus självbiografi på sju språk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Boken Liv – Min Historia i Historien, som är intervjubaserad, publicerades på tisdagen 19 mars på sju språk världen över.
Påven Franciskus självbiografiska kommentarer i bokform finns officiellt till försäljning. Boken, med titeln Liv – Min Historia i Historien släpptes på tisdagen på sju språk världen över på förlaget HarperCollins.
Boken, som är cirka 270 sidor lång, består huvudsakligen av en inspelning av flera samtal som den italienske TV-journalisten Fabio Marchese Ronga haft med påven de senaste månaderna. För att introducera respektive svar beskriver författaren historiska och privata händelser från och runt påvens liv.
Flera passager ur boken hade redan blivit kända under den gångna veckan, bland annat kommentarer av påven om krig och fred, antisemitism och precisering av påvens förhållande till sin avgångne föregångare påven Benedictus XVI.
Många bekanta detaljer men också nya detaljer
Boken innehåller en hel del kända, men också nya detaljer; till exempel påvens stöd till människor i motstånd mot den argentinska militärdiktaturen åren 1976–1983, eller påvens ”interna förvisning” av jesuiterna till Cordoba åren 1990-1992, vars orsaker dock fortfarande är höljda i dunkel.
Påven rapporterar i boken också om tiden för ”samlevnad” i Vatikanen med den avgångne tyske påven Benedictus XVI. Påven nämner att han har läst sin föregångares skrifter och tal noggrant, och instämmer med sin föregångare i många avseenden. På frågan om en eventuell avgång betonade påven att han bara skulle anse det lämpligt i en extrem hälsokris.
Påven Franciskus blev inbjuden till sitt hemland Argentina av president Javier Milei och förklarar i boken: ”Jag hoppas att jag kommer att kunna resa, även om det inte är lika lätt för mig att resa som det brukade vara, särskilt på grund av de stora avstånden. Vi får se vad Herren bestämmer åt mig.”
När det gäller kriget i Ukraina säger påven i boken: ”så mycket smärta, så mycket lidande. Och för vad? Allt av imperialistiska intressen eller en mordisk cynism. Det är skandalöst!”
Kathpress 2024-03-19
Detta är en nyhetstext.
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Boken Liv – Min Historia i Historien, som är intervjubaserad, publicerades på tisdagen 19 mars på sju språk världen över.
Påven Franciskus självbiografiska kommentarer i bokform finns officiellt till försäljning. Boken, med titeln Liv – Min Historia i Historien släpptes på tisdagen på sju språk världen över på förlaget HarperCollins.
Boken, som är cirka 270 sidor lång, består huvudsakligen av en inspelning av flera samtal som den italienske TV-journalisten Fabio Marchese Ronga haft med påven de senaste månaderna. För att introducera respektive svar beskriver författaren historiska och privata händelser från och runt påvens liv.
Flera passager ur boken hade redan blivit kända under den gångna veckan, bland annat kommentarer av påven om krig och fred, antisemitism och precisering av påvens förhållande till sin avgångne föregångare påven Benedictus XVI.
Många bekanta detaljer men också nya detaljer
Boken innehåller en hel del kända, men också nya detaljer; till exempel påvens stöd till människor i motstånd mot den argentinska militärdiktaturen åren 1976–1983, eller påvens ”interna förvisning” av jesuiterna till Cordoba åren 1990-1992, vars orsaker dock fortfarande är höljda i dunkel.
Påven rapporterar i boken också om tiden för ”samlevnad” i Vatikanen med den avgångne tyske påven Benedictus XVI. Påven nämner att han har läst sin föregångares skrifter och tal noggrant, och instämmer med sin föregångare i många avseenden. På frågan om en eventuell avgång betonade påven att han bara skulle anse det lämpligt i en extrem hälsokris.
Påven Franciskus blev inbjuden till sitt hemland Argentina av president Javier Milei och förklarar i boken: ”Jag hoppas att jag kommer att kunna resa, även om det inte är lika lätt för mig att resa som det brukade vara, särskilt på grund av de stora avstånden. Vi får se vad Herren bestämmer åt mig.”
När det gäller kriget i Ukraina säger påven i boken: ”så mycket smärta, så mycket lidande. Och för vad? Allt av imperialistiska intressen eller en mordisk cynism. Det är skandalöst!”
Kathpress 2024-03-19
Detta är en nyhetstext.