Påven gjorde en landvinst i Panama

Världsungdomsdagen i Panama slutade med en festgudstjänst. Hundratusentals människor, och då långtifrån bara ungdomar, från Centralamerika och övriga världen kom samman på ett område öster om huvudstaden Panama City, där en ny stadsdel skall byggas upp. I centrum för hans predikan på söndagen stod tanken på uppbrott, med mod att drömma och tro på Guds konkreta ingripande. I en svår tid för katolska kyrkan sökte han ”landvinst”.

Över den oöverskådliga mängden på ”Campo San Juan Pablo” vajade flaggor från alla kontinenter, framför allt från Central- och Latinamerika. Javier Ramos och hans maka Maria Celia, ett ungt läkarpar från Nicaragua, berättade att under protesterna dessa dagar hade vänner till dem arresterats. ”Vi måste be mycket så att situationen ändras”, sade de. Även biskopar från Nicaragua deltog i världsungdomsdagen. De är kritiker av Daniel Ortegas regim.

Påven talade över Jesu inledningspredikan (Luk 4:12–21), ”som förkunnade ett glädjebudskap för de fattiga och befrielse för de fångna”. För pilgrimer från de krisande staterna Venezuela, Honduras och Nicaragua bör det ha haft en särskild klang då detta löfte gällde nutiden. Även om ett ”nådens år” talades det, en omfattande syndaförlåtelse. Bakom altarpodiet tornade i fjärran affärs- och bankskyskraporna i finansmetropolen på Punta Pacifica, upp sig, uppförda på en konstgjord ö i havet av Trumps egen firma.

Ny grund för kyrkan: påven står sedan ett år under tryck efter de allt starkare och kvardröjande övergreppsskandalerna. Hur hårt denna kris personligen tagit på honom antyddes vid en mässa på lördagen för präster och ordensfolk, då han flera gånger talade om ”förhoppningsutmattning”. ”Kyrkan är sårad genom era synder” och har inte hört offrens skrik. Anspelningen räckte som en påminnelse om övergreppstemat.

Vid den privat middag med världsungdomsgäster betecknade Franciskus övergreppen som en ”förskräcklig förbrytelse”. Brenda Noriega från USA återgav citatet sålunda, att påven av katolikerna i USA förväntar att de i första hand ber och förstärker sin gemenskap. Att bön och gemenskap går före politisk aktivism verkar ha varit en utbredd åsikt hos de kyrktrogna unga katolikerna i Panama.

Franciskus framlade efter sin ankomst på onsdagen egna teman: politiker och företrädare för näringslivet uppmanades vid en officiell mottagning på torsdagen att avsvärja sig all korruption och ge de nya generationerna mera inflytande över sin egen framtid, inte minst med tanke på den krassa sociala ojämlikheten. Han uppmanade Centralamerikas biskopar att ”lyssna på folkets hjärtslag” och tillåta hälsosam oro.

Vid ett besök på ett ungdomsfängelse på fredagen kritiserade han ett samhälle, som närmast med besatthet etiketterar andra som onda och spärrar in dem, för att själv känna sig på den goda sidan.

Vid två stora arrangemang på Cinta Costera, Panamas strandpromenad, med dess glänsande höghusfasader uppmanade han tiotusentals ungdomar från hela världen att verka för en kultur där man möts och motverka populistiska tendenser till splittring och uteslutning. Konformismen betecknade han som en av de mest utbredda drogerna i vår tid.

Länge rådde det tvivel om att lilla Panama skulle kunna hantera den stora katolikträffen. Mot slutet uttalade sig lokala och utländska iakttagare lika erkännsamt som överraskat över hur smidigt allt hade förlöpt. Sedan Amerikatoppmötet 2015 trodde man inte att landet skulle klara av ett sådant jätteevenemang och president Juan Carlos Varela ville tre år efter skandalen med Panamadokumenten framställa sitt land på positivt som möjligt.

Panama och katolska kyrkan har både behov av att förbättra sitt anseende. För Panamas del gäller det dess anseende som en transparent och korrekt finansplats inom Organization for Security and Co-operation in Europe. I februari står Franciskus inför ett världsomfattande biskopsmöte om övergreppsskandalerna. Panama vill växa, och kyrkans sår måste läkas.

Världsungdomsdagen 2022 kommer att äga rum i Lissabon, Portugal.

Kathpress 2019-01-28