Biskopar reagerar starkt mot ny abortlag i New York

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska biskopar i den amerikanska delstaten New York i USA har reagerat starkt mot delstatens nya abortlag som antogs av delstatsparlamentet i tisdags. Efter att ha förhalat förslaget i 12 år röstade delstatssenaten slutligen igenom förslaget med röstsiffrorna 38 för och 24 emot.

Delstatens guvernör Andrew Cuomo, demokrat, har lovat att underteckna lagen och dessutom inleda en process för att få det han kallar ”aborträtt” inskriven i delstatens konstitution.

”Vår älskade delstat har nu blivit än mer farlig för kvinnor och deras ofödda barn”, skriver New Yorks katolska biskopar i ett uttalande. Abort blev lagligt i New York tre år innan det legaliseringen i hela landet 1973 genom Högsta domstolens beslut i fallet Roe versus Wade, och delstaten har landets högsta aborttal.

Den nya lagen gör domstolsutslaget till en del av delstatslagen vilket betyder att den inte skulle påverkas av ett förändrat ställningstagande i Högsta domstolen. Vad den nya lagen mest har kritiserats för är emellertid att den utsträcker möjligheterna till abort från 24:e graviditetsveckan – det vill säga när det ofödda barnet är sex månader gammalt – fram till barnets födsel om det är nödvändigt för ”moderns välbefinnande”. De flesta hittills gällande medicinska säkerhetsregler kring aborter tas också bort vilket betyder att aborter från och med nu kan genomföras av personer som inte är läkare.

Ärkebiskopen av New York, kardinal Timothy Dolan, kritiserade samma kväll som lagen antogs även det faktum att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet avskaffas samt att det ofödda barn som överlever skalpellen, saltlösningen som sprutas in eller utsugningen (alla metoder som används vid sena aborter – övers. anm.) nu måste lämnas att dö utan vård. ”Är detta progressivt?”, frågade kardinalen retoriskt med anspelning på en vanlig beteckning på den samhälleliga andan i New York.

Guvernör Cuomo å sin sida hyllar lagen som en ”historisk seger för New York-borna” och uttryckte sitt hopp om att andra delstater kommer att följa efter. Detta fick biskopen av Albany, Edward B. Scharfenberger, att öppet ifrågasätta om stödet och undertecknandet av lagen är förenligt med att Cuomo, som är katolik, kan få fortsätta ta emot kommunionen. Biskopen tillrättavisar också Cuomo starkt för att i ett tal nyligen har refererat till den katolska tron och till påven Franciskus i sitt försvar för ”en extrem abortlagstiftning som fullständigt motsäger allt som påven och kyrkan lär”. I sitt gemensamma uttalande uppmanar biskoparna nu till förbön inte bara för ”de liv som kommer att spillas” utan också för ”omvändelse för dem som firar detta tragiska ögonblick i vår historia”.

Efter att lagen hade antagits av utbrast glädjerop inne i senatens kammare och många fester anordnades runt om i delstaten. Flera officiella byggnader i delstaten lystes också upp i rosa för att ”fira” den nya lagen. I delstatshuvudstaden Albany ringde emellertid kyrkklockorna i den katolska katedralen alldeles intill parlamentsbyggnaden som ett uttryck för sorg för alla de ofödda barn som kommer att mista livet med den nya ordningen.

Catholic News Agency, 2019-01-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska biskopar i den amerikanska delstaten New York i USA har reagerat starkt mot delstatens nya abortlag som antogs av delstatsparlamentet i tisdags. Efter att ha förhalat förslaget i 12 år röstade delstatssenaten slutligen igenom förslaget med röstsiffrorna 38 för och 24 emot.

Delstatens guvernör Andrew Cuomo, demokrat, har lovat att underteckna lagen och dessutom inleda en process för att få det han kallar ”aborträtt” inskriven i delstatens konstitution.

”Vår älskade delstat har nu blivit än mer farlig för kvinnor och deras ofödda barn”, skriver New Yorks katolska biskopar i ett uttalande. Abort blev lagligt i New York tre år innan det legaliseringen i hela landet 1973 genom Högsta domstolens beslut i fallet Roe versus Wade, och delstaten har landets högsta aborttal.

Den nya lagen gör domstolsutslaget till en del av delstatslagen vilket betyder att den inte skulle påverkas av ett förändrat ställningstagande i Högsta domstolen. Vad den nya lagen mest har kritiserats för är emellertid att den utsträcker möjligheterna till abort från 24:e graviditetsveckan – det vill säga när det ofödda barnet är sex månader gammalt – fram till barnets födsel om det är nödvändigt för ”moderns välbefinnande”. De flesta hittills gällande medicinska säkerhetsregler kring aborter tas också bort vilket betyder att aborter från och med nu kan genomföras av personer som inte är läkare.

Ärkebiskopen av New York, kardinal Timothy Dolan, kritiserade samma kväll som lagen antogs även det faktum att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet avskaffas samt att det ofödda barn som överlever skalpellen, saltlösningen som sprutas in eller utsugningen (alla metoder som används vid sena aborter – övers. anm.) nu måste lämnas att dö utan vård. ”Är detta progressivt?”, frågade kardinalen retoriskt med anspelning på en vanlig beteckning på den samhälleliga andan i New York.

Guvernör Cuomo å sin sida hyllar lagen som en ”historisk seger för New York-borna” och uttryckte sitt hopp om att andra delstater kommer att följa efter. Detta fick biskopen av Albany, Edward B. Scharfenberger, att öppet ifrågasätta om stödet och undertecknandet av lagen är förenligt med att Cuomo, som är katolik, kan få fortsätta ta emot kommunionen. Biskopen tillrättavisar också Cuomo starkt för att i ett tal nyligen har refererat till den katolska tron och till påven Franciskus i sitt försvar för ”en extrem abortlagstiftning som fullständigt motsäger allt som påven och kyrkan lär”. I sitt gemensamma uttalande uppmanar biskoparna nu till förbön inte bara för ”de liv som kommer att spillas” utan också för ”omvändelse för dem som firar detta tragiska ögonblick i vår historia”.

Efter att lagen hade antagits av utbrast glädjerop inne i senatens kammare och många fester anordnades runt om i delstaten. Flera officiella byggnader i delstaten lystes också upp i rosa för att ”fira” den nya lagen. I delstatshuvudstaden Albany ringde emellertid kyrkklockorna i den katolska katedralen alldeles intill parlamentsbyggnaden som ett uttryck för sorg för alla de ofödda barn som kommer att mista livet med den nya ordningen.

Catholic News Agency, 2019-01-23