Pilgrimer från Nicaragua ber påven om stöd i krisen

En skrivelse med förslag till lösning på den inrikespolitiska krisen i Nicaragua ska överlämnas till påven i samband med Världsungdomsdagen i Panama. Hjälpbiskopen i Managua, Silvio Báez, som är symbolgestalt för proesten mot regeringen Ortega, andra biskopar från Nicaragua kommer i Panama, samt andra biskopar från Centralamerika kommer att sammanstråla och träffa påven.

Enligt en i förväg offentliggjord skrivelse i dagstidningen La Estrella kräver undertecknarna – som betecknar sig som ”pilgrimer” – av kyrkan att hon ännu starkare höjer sin röst mot repressionen, förföljelsen och kriminaliseringen av folket i Nicaragua.

Därutöver kräver pilgrimerna frisläppande av 740 politiska fångar. De uppfordrar Daniel Ortegas sandinistiska regering att skapa möjligheter till en dialog genom förmedling av biskoparna. Dessutom skall lag och rätt återupprättas. Skrivelsen avslutas med orden: ”Helige fader, vi har förtroende för din vishet i den komplexa tid som vårt folk genomlever”. Skrivelsen är undertecknad av en grupp som kallar sig ”Nationell enhet, bå och vit”.

Nicaragua har sedan april 2018 upplevt en kris med landsomfattande protester mot president Ortegas regering. Sedan början har runt 500 människor mist livet och tusentals sårats. Kyrkan i Nicaragua har skarpt fördömt brotten mot mänskliga rättigheter.

Managuas hjälpbiskop, Silvio Báez, som blivit en symbol för protesten, anlände på tisdagen tillsammans med kardinal Leopoldo Brenes och ytterligare åtta katolska biskopar från Nicaragua till Panama City. På torsdag kommer ett möte med påven Franciskus och omkring 60 biskopar från Centralamerika att äga rum i kyrkan San Francisco de Asis.

Kathpress 2019-01-24