Påven inrättar ett finansdepartement

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus fortsätter målmedvetet att driva igenom sina reformer av Vatikanen och den romerska kurian. I dag, tisdag den 25 februari, meddelar Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano att påven genom dokumentet Fidelis et dispensator prudens (”En trogen och klok förvaltare”) har beslutat att inrätta ett finansdepartement som är ansvarigt för Vatikanstatens och den Heliga stolens hela ekonomi. Det är första gången i historien som den katolska kyrkans ledningsstruktur får ett enda sammanhållet departement med översikt över Vatikanens och den Heliga stolens hela ekonomi. Som chef för den nya myndigheten har påven utnämnt den australiensiske kardinalen George Pell, vilket av Vatikankännare bedöms som en mycket kraftig markering från påvens sida.

Kardinal Pell brukar anses som en mycket beslutsam person som klarar av att driva igenom förändringar även om han möter motstånd. Pell har av påven utrustats med mycket vidsträckta fullmakter att vidta alla åtgärder som han anser nödvändiga för att få stopp på korruption och ekonomiska oegentligheter i Vatikanens ekonomi. Pell kommer dessutom att rapportera direkt till påven personligen, utan några mellanhänder, vilket ytterligare stärker hans auktoritet inom Vatikanen. Kardinal Pell ingår för övrigt redan sedan tidigare i påven Franciskus särskilda kardinalsråd med åtta kardinaler från alla världsdelar som tillsammans med påven håller på att utarbeta en omfattade reform av hela den romerska kurian. Pell tillträder sin nya befattning som Vatikanens finansminister i slutet av mars.

I en intervju i dag på tisdagseftermiddagen  beskriver kardinal Pell sin nya uppgift som ”en enorm utmaning” och han tillade: ”Vatikanens finanssystem har hittills lidit av stora oklarheter när det gäller fördelningen av kompetens- och ansvarsområden, vilket i sin tur har lett till många problem och skandaler. Jag vill nu i första hand lyssna till råd från ekonomi- och finansexperter. Om vi får ordning på finanserna kommer det i slutändan också att finnas mer resurser för att hjälpa fattiga och utsatta människor.”

Red. /Kathpress / Vatikanradion 2014-02-25

https://www.news.va/en/news/australian-cardinal-to-head-new-vatican-secretaria

https://www.vk.se/1132228/vatikanen-skarper-finanskontroll

https://www.dagen.se/nyheter/vatikanen-skarper-finanskontroll/

 

 

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus fortsätter målmedvetet att driva igenom sina reformer av Vatikanen och den romerska kurian. I dag, tisdag den 25 februari, meddelar Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano att påven genom dokumentet Fidelis et dispensator prudens (”En trogen och klok förvaltare”) har beslutat att inrätta ett finansdepartement som är ansvarigt för Vatikanstatens och den Heliga stolens hela ekonomi. Det är första gången i historien som den katolska kyrkans ledningsstruktur får ett enda sammanhållet departement med översikt över Vatikanens och den Heliga stolens hela ekonomi. Som chef för den nya myndigheten har påven utnämnt den australiensiske kardinalen George Pell, vilket av Vatikankännare bedöms som en mycket kraftig markering från påvens sida.

Kardinal Pell brukar anses som en mycket beslutsam person som klarar av att driva igenom förändringar även om han möter motstånd. Pell har av påven utrustats med mycket vidsträckta fullmakter att vidta alla åtgärder som han anser nödvändiga för att få stopp på korruption och ekonomiska oegentligheter i Vatikanens ekonomi. Pell kommer dessutom att rapportera direkt till påven personligen, utan några mellanhänder, vilket ytterligare stärker hans auktoritet inom Vatikanen. Kardinal Pell ingår för övrigt redan sedan tidigare i påven Franciskus särskilda kardinalsråd med åtta kardinaler från alla världsdelar som tillsammans med påven håller på att utarbeta en omfattade reform av hela den romerska kurian. Pell tillträder sin nya befattning som Vatikanens finansminister i slutet av mars.

I en intervju i dag på tisdagseftermiddagen  beskriver kardinal Pell sin nya uppgift som ”en enorm utmaning” och han tillade: ”Vatikanens finanssystem har hittills lidit av stora oklarheter när det gäller fördelningen av kompetens- och ansvarsområden, vilket i sin tur har lett till många problem och skandaler. Jag vill nu i första hand lyssna till råd från ekonomi- och finansexperter. Om vi får ordning på finanserna kommer det i slutändan också att finnas mer resurser för att hjälpa fattiga och utsatta människor.”

Red. /Kathpress / Vatikanradion 2014-02-25

https://www.news.va/en/news/australian-cardinal-to-head-new-vatican-secretaria

https://www.vk.se/1132228/vatikanen-skarper-finanskontroll

https://www.dagen.se/nyheter/vatikanen-skarper-finanskontroll/