Landsomfattande minnesgudstjänster i Ukraina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Befolkningen i hela Ukraina hedrade under söndagen de drygt 80 personer som dödats i gatustriderna mellan polis och demonstranter. I de ortodoxa kyrkorna upplästes ett herdabrev från Moskvapatriarken Kirill I. I detta uttrycker han sin sitt medlidande med de anhöriga och uppmanar till ett slut på oroligheterna i Ukraina.

Även de andra kyrkorna uppmanar till försoning. Överhuvudet för den från Moskva skilda ortodoxa kyrkan inom Kievpatriarkatet, Filaret, sade att människorna bör älska sina fiender. I en tv-intervju uttalade han sig för att de skyldiga bestraffas. Alla måste ta ansvar för sina handlingar.

Filaret föreslog samtidigt den ukrainsk-orotodoxa kyrkan inom Moskvapatriarkatet en återförening av de båda konfessionerna. Inför dagens tragedi borde de båda kyrkorna övervinna den mer än 20 år långa splittringen. Detta borde även ena befolkningen.

I samband med att landet blev självständighet från Sovjetunionen 1991 bröt sig en stor del av den ortodoxa kyrkan loss från Moskvapatriarkatet och bildade ett patriarkat i Kiev. Därigenom skulle Moskvas inflytande trängas tillbaka. Några framträdande teologiska skillnader fanns det dock inte.

Schismen utlöste en bitter strid om kyrkliga egendomar i hela landet. På grund av kyrkosplittringen exkommunicerade det rysk-ortodoxa biskopskonciliet patriarken i Kiev och belade honom med det starkaste kyrkliga bannet, anathema. Enligt undersökningar bekänner sig ungefär lika många människor till de respektive kyrkorna. Kyrkan inom Moskvapatriarkatet har dock klart fler församlingar.

Kathpress 2014-02-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Befolkningen i hela Ukraina hedrade under söndagen de drygt 80 personer som dödats i gatustriderna mellan polis och demonstranter. I de ortodoxa kyrkorna upplästes ett herdabrev från Moskvapatriarken Kirill I. I detta uttrycker han sin sitt medlidande med de anhöriga och uppmanar till ett slut på oroligheterna i Ukraina.

Även de andra kyrkorna uppmanar till försoning. Överhuvudet för den från Moskva skilda ortodoxa kyrkan inom Kievpatriarkatet, Filaret, sade att människorna bör älska sina fiender. I en tv-intervju uttalade han sig för att de skyldiga bestraffas. Alla måste ta ansvar för sina handlingar.

Filaret föreslog samtidigt den ukrainsk-orotodoxa kyrkan inom Moskvapatriarkatet en återförening av de båda konfessionerna. Inför dagens tragedi borde de båda kyrkorna övervinna den mer än 20 år långa splittringen. Detta borde även ena befolkningen.

I samband med att landet blev självständighet från Sovjetunionen 1991 bröt sig en stor del av den ortodoxa kyrkan loss från Moskvapatriarkatet och bildade ett patriarkat i Kiev. Därigenom skulle Moskvas inflytande trängas tillbaka. Några framträdande teologiska skillnader fanns det dock inte.

Schismen utlöste en bitter strid om kyrkliga egendomar i hela landet. På grund av kyrkosplittringen exkommunicerade det rysk-ortodoxa biskopskonciliet patriarken i Kiev och belade honom med det starkaste kyrkliga bannet, anathema. Enligt undersökningar bekänner sig ungefär lika många människor till de respektive kyrkorna. Kyrkan inom Moskvapatriarkatet har dock klart fler församlingar.

Kathpress 2014-02-23