Tagged 'återförening'

Landsomfattande minnesgudstjänster i Ukraina

Befolkningen i hela Ukraina hedrade under söndagen de drygt 80 personer som dödats i gatustriderna mellan polis och demonstranter. I de ortodoxa kyrkorna upplästes ett herdabrev från Moskvapatriarken Kirill I. I detta uttrycker han sin sitt medlidande med de anhöriga…