Påven krävde religiösa friskolor och universitet på Kuba

Vid gudstjänsten på Revolutionstorget i Havanna, i går onsdag 28/3, i vilken omkring 200 000 personer deltog, erinrade påven Benedictus XVI om den kubanske prästen Felix Varela (1788-1853). Denne var en tidig social reformivrare och förkämpe för Kubas oberoende. Med Varela som förebild krävde påven friheten att kunna upprätta religiösa friskolor och universitet på Kuba.

”Rätten till religionsfrihet berör både den enskilde och den gemenskap av troende som han eller hon ingår i. Rätten till religionsfrihet illustrerar också att den mänskliga personen är en enhet, hon är både medborgare och troende kristen”, betonade påven. Religionsfriheten medför också att troende kan bidra till uppbyggnaden av samhället.

Kathpress 2012-03-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid gudstjänsten på Revolutionstorget i Havanna, i går onsdag 28/3, i vilken omkring 200 000 personer deltog, erinrade påven Benedictus XVI om den kubanske prästen Felix Varela (1788-1853). Denne var en tidig social reformivrare och förkämpe för Kubas oberoende. Med Varela som förebild krävde påven friheten att kunna upprätta religiösa friskolor och universitet på Kuba.

”Rätten till religionsfrihet berör både den enskilde och den gemenskap av troende som han eller hon ingår i. Rätten till religionsfrihet illustrerar också att den mänskliga personen är en enhet, hon är både medborgare och troende kristen”, betonade påven. Religionsfriheten medför också att troende kan bidra till uppbyggnaden av samhället.

Kathpress 2012-03-29