Påven lyckönskar Obama

Påven Benedictus XVI lyckönskar den amerikanske presidenten Barack Obama till hans andra mandatperiod. Det meddelar Vatikanens talesperson Federico Lombardi. I ett telegram gratulerar påven Obama för hans omval och lovar honom sina förböner. Påven ber om att Obama med Guds hjälp ”tar det enorma ansvaret för sitt land och för den internationella gemenskapen”, citerar Lombardi ur telegrammet. Dessutom hoppas påven att ”idealen om frihet och rättvisa”, som en gång ledde landets grundare, ska lysa allt klarare.

Kathpress 2012-11-07