Påven manar till värdigt mottagande av flyktingar från Moria

Efter branden i flyktingläger Moria på den grekiska ön Lesbos har påven Franciskus uppmanat till att ”migranter, flyktingar och asylsökande skall tas emot på ett humant och värdigt sätt”. I samband med Angelusbönen i Vatikanen på söndagen uttryckte påven sitt deltagande med offren för brandkatastrofen. Han erinrade om sitt besök på Lesbos under år 2016. Redan då vädjade han tillsammans med den ekumeniske patriarken Bartolomaios I och ärkebiskop Hieronymus av Aten om att människorna skulle föras ut från lägret.

Under den gångna veckan har även kommit en appell från den påvliga allmoseutdelaren [ansvarig för bistånd och nödhjälp i Vatikanstaten, ö.a.], den polske kuriekardinalen Konrad Krajewski, och kardinal Jean-Claude Hollerich från Luxemburg, som är ordföranden för COMECE, kommissionen för biskopskonferenser inom EU. Man måste äntligen ta emot och hjälpa de människor som så totalt har förlorat tak över huvudet. ”Alla länder som har lovat att de skulle ta emot barn och sjuka, måste nu verkligen göra det”, sade Hollerich i onsdags i en intervju med Vatikanradion.

Krajewski påminde även om att han och gemenskapen Sant’Egidio på uppdrag av påven redan vid två tillfällen har fört flyktingar från Lesbos till Italien. Detta skedde efter överenskommelse med myndigheter och utan kostnader för staten. Det var visserligen bara ett fåtal personer, men det visar vilka möjligheter som finns, om bara den politiska viljan finns.

Kathpress 2020-09-13

Detta är en nyhetstext.