Personen är utbildningens centrum

Dialog och utbyte mellan lärare och elever är essentiella för läroprocessen. Det skriver Utbildningskongregationen i ett brev som publicerades på torsdagen den 10 september, rapporterar Vatican News. Brevet är adresserat till katolska skolor, universitet och utbildningsinstitutioner runt om i världen.

I brevet beklagas att utbildning på alla nivåer har drabbats hårt av den pågående pandemin, och de nedstängningar som på många håll varit en viktig åtgärd. Enligt uppskattningar kommer 10 miljoner barn sakna tillgång till utbildning de närmaste åren, vilket ökar en redan stor utbildningsklyfta. Uteblivna intäkter och minskat stöd innebär att skolor stängs.

En lärdom av nedstängningar och distansstudier är att goda utbildningsmiljöer är byggda av mänskliga möten, direkt interaktion och fysisk närvaro. Dessa är inte utbildningsaccessoarer, utan finns i lärandet absoluta centrum. De är nödvändiga för god personlig formation och för en djupare verklighetsförståelse. I synnerhet under uppväxten och de tidiga vuxenåren är personliga möten nödvändiga för den psykologiska utvecklingen och för att skapa förutsättningar för kreativitet.

Brevet påtalar också att lärarna behöver gott stöd och kontinuerlig fortbildning för att på ett bra sätt kunna möta de nya förutsättningarna. Katolsk utbildning strävar alltid efter en hållbar och integrerad personlig utveckling, där elever förbereds för att vara aktiva och engagerade medlemmar i samhället, och för att leva i harmoni med andra människor och med skapelsen.

Som svar på de svagheter pandemin har blottlagt, och vårt ömsesidiga beroende av varandra, uppmanar kongregationen utbildningsinstitutioner till allianser och samarbetsnätverk, för att förnya strävan efter en inkluderande utbildning som klarar av att lyssna, att föra konstruktiv dialog och att finna ömsesidig förståelse.

Red. 2020-09-11

Källa Vatican News

Detta är ett referat av en nyhet, ursprungligen publicerad på engelska
Vatican News.