Belarus återkallar arbetstillstånd för polsk präst

Regeringen i Belarus har återkallat arbetstillståndet för en i landet sedan flera år verksam polsk kyrkoherde. Fader Jerzy Wilk får visserligen vara kvar i landet, men chefen för myndigheten för religionsfrågor har förbjudit honom med omedelbar verkan att verka som själasörjare, vilket på onsdagen bekräftades av kanslern i Witebsks stift, Wiktor Misiewicz, för den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Någon förklaring till beslutet har inte givits.

Wilk har i stiftet lett en församling nära gränsen till Litauen. Eftersom det råder brist på präster i landet, hjälper utländska präster till, huvudsakligen från Polen.

Katolska kyrkan i Belarus är sedan veckor utsatt för repressalier från statens sida. Således har ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskopen av Minsk Tadeusz Kondrusiewicz, förvägrats inresa i landet efter att denne i slutet av augusti avlagt ett besök i Polen. Kondrusiewicz betecknar beslutet som ett brott mot lagen, enligt vilken ingen medborgare i Belarus får förvägras inresa i landet. Den av regeringen utsedde befullmäktigade i religionsfrågor, Leonid Gulaka, har därtill i slutet av augusti för första gången inte inbjudit den katolska kyrkan till ett sammanträde i den interkonfessionella rådet, i vilket även företrädare för judar och muslimer ingår.

Bakgrunden till spänningarna mellan regeringen och katolska kyrkan är massprotesterna mot statschefen, president Aleksandr Lukasjenko. Biskoparna i Belarus har i ett uttalande krävt en nationell dialog för att övervinna konflikten och kritiserat polisens våld mot demonstranterna. Lukasjenko beskyller kyrkan för att bedriva propaganda mot honom. Regeringen har tidigare flera gånger återkallat arbets- och uppehållstillstånd för utländska präster.

Mer än en miljon av landets 9,4 miljoner är enligt kyrkliga uppgifter katoliker. Merparten av belarusierna är ortodoxa kristna.

Kathpress 2020-09-10