Signum 6 2020 snart i brevlådan

Nu är årets sjätte Signum på väg till prenumeranterna, naturligtvis med viss pandemiprägel, men även Platonov, Ulf Lundell och en välmatad recensionsavdelning.

Löpsedel för nr 6 2020

Signum nr 6 2020 – Löpsedel

Handeln med lätta vapen är stadigt på den politiska dagordningen, och de lätta vapnen orsakar död och skador över hela världen. Lång erfarenhet av fredsarbete och motstånd mot vapenhandel har Peter Brune, som skriver en artikel om vapenhandelns baksidor och vikten av att främja en fredskultur.

Den nordiska biskopskonferensen leds av en ordenssyster, sr Anna Mirijam Kaschner, som med humor och allvar berättar om detta i en intervju med Benjamin Leven för Herder Korrespondenz, översatt för Signums läsare.

Till detta kommer bland annat en presentation av utredningen om ett svenskt museum till minne av Förintelsen, en recension av den nya svenska översättningen av Gesta Romanorum, och en presentation av en välmatad antologi över ontologiska Gudsbevis.

I brevlådan imorgon fredag, eller i början av nästa vecka.

Red 2020-09-10