Påven: Maria är nära dem som dör ensamma i pandemin

Vid sin varje vecka återkommande generalaudiens reflekterar påve Franciskus över bön i gemenskap med jungfru Maria och säger då att vår Fru finns med vid sängkanten hos dem som dör ensamma utan den tröst som närvaron av deras älskade betyder.

Medan kyrkan bereder sig att fira jungfru Marie bebådelsedag, reflekterade påven över skönheten i den välsignade Jungfru Marias moderliga förbön.  När han talade vid onsdagens generalaudiens, fortsatte påven sina katekeser om bönen och uppmärksammade nu särskilt ”bön i gemenskap med Maria”. Han inledde med att betona, att Jesus finns i centrum av alla former av kristen bön. Varje bön som vi riktar till Gud är genom Kristus, med Kristus och i Kristus, och den finner sin uppfyllelse tack vare hans förmedling, sade påven och tillade att Kristus ”är den ende Frälsaren: det finns inga medfrälsare vid Kristi sida.”

Välsignad är frukten

Påve Franciskus fortsatte med att säga, att Kristi förbön för oss hos Fadern ger mening åt alla de böner som kristna riktar till andra, ”framför allt till jungfru Maria, Gods moder.” ”Hon intar en privilegierad plats i de kristnas liv,” sade han, ”och därför också i deras böner, eftersom hon är Jesu mor.” Den helige Fadern påminde om hur de östliga kyrkorna beskriver henne med termen Hodegetria: ”hon som visar vägen” till sin Son. Han tillade, att allt hos jungfru Maria ”riktar sig helt och fullt” mot Kristus och att hon är ”den främsta lärjungen”.

Bed för oss syndare

Jesus, sade påven, vidgade Marias moderskap till att gälla kyrkans alla medlemmar, när han överlämnade henne till älsklingslärjungens omsorg, han som stod vid korsets fot. ”Från det ögonblicket har vi alla blivit samlade under hennes mantel,” sade han. Precis som hon stannade hos sin döende Son i hans sista stunder, sade påve Franciskus, stannar hon hos dem som är döende, så som vi ber i Ave Maria. ”Maria finns alltid vid sängkanten hos sina barn, när de lämnar denna världen,” sade han. ”Om någon är ensam och övergiven, är hon där, nära, precis som hon var nära sin Son, när alla andra hade övergett honom.”

Nu och i vår dödsstund

Under covid 19-pandemin, när så många människor dör ensamma på sjukhus på grund av de sociala restriktionerna, är Maria närvarande hos dem som i ensamhet ligger på sitt yttersta. Hon är med dem som dör utan den tröst som närvaron av deras kära innebär, sade påven, ”med sin moderliga ömhet.” Böner som riktas till henne är inte förgäves,” tillade han. ”Hon hör våra ord, också dem som förblir fördolda i våra hjärtan.”

En moders hjärta

Maria, avslutade påven Franciskus, skyddar alltid sina barn, bevarar oss från fara, också när vi tappar fotfästet eller riskerar vår frälsning. ”Maria finns där,” sade han, ”hon ber för dem som inte ber, eftersom hon är vår Moder.”

Devin Watkins, Vatican News 2021-03-24

Källa i engelskt original här