Biskopar avvisar predikoförbud i Danmark

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den nordiska katolska biskopskonferensen har protesterat mot den danska regeringens planerade förbud mot predikningar på andra språk än danska. Det är ett ”oresonligt påbud”, särskilt mot minoritetskyrkorna i landet ”och strider mot den tradition av tolerans och frihet som Danmark är stolt över”, heter det i en offentlig protestnot från biskoparna till den danska regeringen. Lagförslaget innebär ”en allvarlig inskränkning i religionsfriheten”.

Den planerade lagen är varken adekvat eller kommer att få avsedd verkan. Det är ”ytterst tveksamt om predikningar med subversivt innehåll överhuvudtaget kommer att ställas till förfogande”. Regeringen måsta dra tillbaka lagförslaget, enligt de katolska biskoparna, vid avslutningen av sitt tre dagar långa möte.

Mette Frederiksens socialdemokratiska regering vill tillåta predikningar enbart på danska. Enligt uppgifter i media skall man få bättre kontroll över muslimska församlingar där man predikar på arabiska. För tyskspråkiga ävensom andra minoriteter skulle bestämmelsen innebära att alla predikningar måste översättas till danska och offentliggöras.

Till den nordiska katolska biskopskonferensen hör biskoparna i Oslo, Trondheim, Tromsö, Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm och Reykjavik. Dess uppgift är att främja det kyrkliga arbetet i respektive stift, omfattande omkring 340 000 katoliker, samt underlätta internationella kontakter.

Kathpress 2021-03-18

Detta är en nyhetstext

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den nordiska katolska biskopskonferensen har protesterat mot den danska regeringens planerade förbud mot predikningar på andra språk än danska. Det är ett ”oresonligt påbud”, särskilt mot minoritetskyrkorna i landet ”och strider mot den tradition av tolerans och frihet som Danmark är stolt över”, heter det i en offentlig protestnot från biskoparna till den danska regeringen. Lagförslaget innebär ”en allvarlig inskränkning i religionsfriheten”.

Den planerade lagen är varken adekvat eller kommer att få avsedd verkan. Det är ”ytterst tveksamt om predikningar med subversivt innehåll överhuvudtaget kommer att ställas till förfogande”. Regeringen måsta dra tillbaka lagförslaget, enligt de katolska biskoparna, vid avslutningen av sitt tre dagar långa möte.

Mette Frederiksens socialdemokratiska regering vill tillåta predikningar enbart på danska. Enligt uppgifter i media skall man få bättre kontroll över muslimska församlingar där man predikar på arabiska. För tyskspråkiga ävensom andra minoriteter skulle bestämmelsen innebära att alla predikningar måste översättas till danska och offentliggöras.

Till den nordiska katolska biskopskonferensen hör biskoparna i Oslo, Trondheim, Tromsö, Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm och Reykjavik. Dess uppgift är att främja det kyrkliga arbetet i respektive stift, omfattande omkring 340 000 katoliker, samt underlätta internationella kontakter.

Kathpress 2021-03-18

Detta är en nyhetstext

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)