Påven och anglikanska kyrkans primas talar om ekonomi på fredag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

När påven Franciskus och anglikanska kyrkans primas, Justin Wellby, träffas på fredag kommer de främst att tala om etiska frågor kring finansmarknadernas roll. ”Anglikaner och katoliker måste samarbeta, för att ange klara moraliska riktlinjer för samhället”, heter det i ett meddelande under måndagen från Vatikanen.

I ämnet global rättvisa kan ärkebiskopen av Canterbury bygga på sina tidigare erfarenheter som manager för ett oljeföretag. Mötet innebär en möjlighet för Franciskus och Welby att komma in på karaktären i de nuvarande relationerna mellan den katolska och den anglikanska kyrkan. Justin Welby valdes till ärkebiskop av Canterbury, tillika primas för den världsvida anglikanska kyrkan (som har 77 miljoner medlemmar), för tre månader sedan, alltså nästan samtidigt som den nye påven valdes.

Ärkebiskop Welby har redan börjat ett tätt samarbete med den katolske ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols, i fråga om skyddet av kristna värderingar i samhället, exempelvis när det gäller skyddet av en traditionell förståelse av äktenskapet. Ärkebiskop Nichols kommer att ledsaga ärkebiskop Welby och dennes hustru Caroline vid besöket i Rom.

En gemensam bön och en gemensam middag är inplanerad. Ärkebiskop Welby kommer att besöka aposteln Petrus grav, belägen under Peterskyrkan, och efter eget önskemål också att bedja vid Johannes Paulus II:s (1978–2005) grav i kryptan under Peterskyrkan. Dessutom kommer ärkebiskop Welby att träffa ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch.

Kathpress 2013-06-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

När påven Franciskus och anglikanska kyrkans primas, Justin Wellby, träffas på fredag kommer de främst att tala om etiska frågor kring finansmarknadernas roll. ”Anglikaner och katoliker måste samarbeta, för att ange klara moraliska riktlinjer för samhället”, heter det i ett meddelande under måndagen från Vatikanen.

I ämnet global rättvisa kan ärkebiskopen av Canterbury bygga på sina tidigare erfarenheter som manager för ett oljeföretag. Mötet innebär en möjlighet för Franciskus och Welby att komma in på karaktären i de nuvarande relationerna mellan den katolska och den anglikanska kyrkan. Justin Welby valdes till ärkebiskop av Canterbury, tillika primas för den världsvida anglikanska kyrkan (som har 77 miljoner medlemmar), för tre månader sedan, alltså nästan samtidigt som den nye påven valdes.

Ärkebiskop Welby har redan börjat ett tätt samarbete med den katolske ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols, i fråga om skyddet av kristna värderingar i samhället, exempelvis när det gäller skyddet av en traditionell förståelse av äktenskapet. Ärkebiskop Nichols kommer att ledsaga ärkebiskop Welby och dennes hustru Caroline vid besöket i Rom.

En gemensam bön och en gemensam middag är inplanerad. Ärkebiskop Welby kommer att besöka aposteln Petrus grav, belägen under Peterskyrkan, och efter eget önskemål också att bedja vid Johannes Paulus II:s (1978–2005) grav i kryptan under Peterskyrkan. Dessutom kommer ärkebiskop Welby att träffa ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch.

Kathpress 2013-06-10