Påven och miljöfrågorna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det är inte nödvändigt för påven Benedictus XVI att se Hollywoods senaste apokalypsfilm 2012 för att skaka liv i sin egen ekologiska medvetenhet. Den tyskfödde teologiprofessorn, som i sin tidigare verksamhet i den vatikanska kurian befattade sig med fina förgreningar inom den teologiska vetenskapen, använder efter sitt val till Petri efterföljare i sitt språk alldeles naturligt begrepp som ”klimatförändring” och ”hållbar utveckling”.  För närvarande är Benedictus XVI världens förmodligen mest inflytelserika andliga ledare som manar världen att förhindra ekologisk rovdrift på jordens resurser .

Regelbundet utnyttjar påven i dessa sammanhang viktiga framträdanden för att tala till världssamfundets samvete. I sitt senaste påskbudskap, som sändes av TV-stationer till hela världen, infogade han en appell för kampen mot jordens uppvärmning. I anslutning till G 8-mötet i italienska L´Aquila uppmanade han medlemsländerna att tänka om när det gäller ”de fakta som väcker farhågor och bekymmer” rörande förstörelsen av naturen. Och vid FN:s klimatkonferens i september i New York uppmanade han regeringarna till förnyat ansvarstagande för miljön genom ett video-budskap. Även vid det nu pågående toppmötet i Köpenhamn företräds Vatikanen av en egen delegation.

Ekologiskt handlande är en förpliktelse för alla utan undantag, menar Benedictus XVI. För honom har emellertid detta engagemang också religiösa rötter. Att ta ansvar för skapelsen hör till trons grunder, betonar han ideligen. För honom hänger ekologi även ihop med social rättvisa: fattiga länder får inte belastas med kostnader för det som industrinationerna är skyldiga till. Det påpekar han också direkt till dem som det angår, till exempel vid sin Afrikaresa i mars.

Påven försöker särskilt mobilisera den unga generationen för miljöfrågorna. Att rädda miljö gjorde han till ett kärnbudskap vid världsungdomsmötet i Sydney år 2008. Dessförinnan uppmanade han 400.000 deltagare i ett ungdomsmöte i italienska Loreto till att skapa en ny ”allians mellan människan och jorden”. ”Innan det är för sent, måste vi fatta modiga beslut” förklarade påven. Även vid personliga samtal med statschefer är det påfallande ofta som miljö- och klimatfrågo kommer upp – till exempel vid Barack Obamas besök i Vatikanen. Den nytillträdde USA-presidenten intygade efteråt att påven hade ett utomordentligt internationellt ledarskap på detta område.

Kathpress  2009-12-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det är inte nödvändigt för påven Benedictus XVI att se Hollywoods senaste apokalypsfilm 2012 för att skaka liv i sin egen ekologiska medvetenhet. Den tyskfödde teologiprofessorn, som i sin tidigare verksamhet i den vatikanska kurian befattade sig med fina förgreningar inom den teologiska vetenskapen, använder efter sitt val till Petri efterföljare i sitt språk alldeles naturligt begrepp som ”klimatförändring” och ”hållbar utveckling”.  För närvarande är Benedictus XVI världens förmodligen mest inflytelserika andliga ledare som manar världen att förhindra ekologisk rovdrift på jordens resurser .

Regelbundet utnyttjar påven i dessa sammanhang viktiga framträdanden för att tala till världssamfundets samvete. I sitt senaste påskbudskap, som sändes av TV-stationer till hela världen, infogade han en appell för kampen mot jordens uppvärmning. I anslutning till G 8-mötet i italienska L´Aquila uppmanade han medlemsländerna att tänka om när det gäller ”de fakta som väcker farhågor och bekymmer” rörande förstörelsen av naturen. Och vid FN:s klimatkonferens i september i New York uppmanade han regeringarna till förnyat ansvarstagande för miljön genom ett video-budskap. Även vid det nu pågående toppmötet i Köpenhamn företräds Vatikanen av en egen delegation.

Ekologiskt handlande är en förpliktelse för alla utan undantag, menar Benedictus XVI. För honom har emellertid detta engagemang också religiösa rötter. Att ta ansvar för skapelsen hör till trons grunder, betonar han ideligen. För honom hänger ekologi även ihop med social rättvisa: fattiga länder får inte belastas med kostnader för det som industrinationerna är skyldiga till. Det påpekar han också direkt till dem som det angår, till exempel vid sin Afrikaresa i mars.

Påven försöker särskilt mobilisera den unga generationen för miljöfrågorna. Att rädda miljö gjorde han till ett kärnbudskap vid världsungdomsmötet i Sydney år 2008. Dessförinnan uppmanade han 400.000 deltagare i ett ungdomsmöte i italienska Loreto till att skapa en ny ”allians mellan människan och jorden”. ”Innan det är för sent, måste vi fatta modiga beslut” förklarade påven. Även vid personliga samtal med statschefer är det påfallande ofta som miljö- och klimatfrågo kommer upp – till exempel vid Barack Obamas besök i Vatikanen. Den nytillträdde USA-presidenten intygade efteråt att påven hade ett utomordentligt internationellt ledarskap på detta område.

Kathpress  2009-12-10