Påven reagerar skarpt på pedofilskandalerna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu har de högsta ledarna för den katolska kyrkan på Irland varit i Vatikanen och träffat påven Benedictus XVI och ett antal ledande personer i påvens omkrets. Mötet ägde rum under fredagen, den 11 december, och handlade om den långa rad pedofilskandaler som skakat den irländska kyrkan, nu senast dokumenterat genom den så kallade Murphy-rapporten som publicerades den 26 november.

Mötet varande i en och en halv timma och närvarande var, förutom påven, den irländske kardinalen Sean Brady, Dublins ärkebiskop Diarmuis Martin, den apostiloske nuntien ärkebiskop Giuseppe Leanza, Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, Troskongregationens chef kardinal William Levada, samt ytterligare ett antal kardinaler och biskopar i Vatikanen.

På fredagseftermiddagen offentliggjorde Vatikanen ett uttalande där man i skarpa ordalag fördömer de övergrepp som har begåtts på Irland och samtidigt lägger en stor del av ansvaret på de irländska biskoparna.  I uttalandet antyds också att ledande personer i den irländska hierarkin nu kan tvingas lämna sina befattningar.

Uttalandet från Vatikanen lyder i sin helhet:

Idag har påven haft ett möte med de ledande biskoparna på Irland tillsammans med ett antal ledande personer i Vatikanen. Han lyssnade på dem och diskuterade om de traumatiska händelser som skildras i den irländska kommissionens Rapport om ärkestiftet Dublin.

Efter att noga ha studerat rapporten var påven djupt skakad och upprörd över dess innehåll. Han vill återigen uttrycka sitt djupa beklagande över de handlingar som vissa präster har gjort sig skyldiga till och som därigenom svikit sina löften till Gud och svikit det förtroende som de tidigare hade hos offren och deras familjer, liksom i samhället i stort.

Påven delar den vrede, besvikelse och skam som så många av de troende på Irland nu känner. Och han är förenad i bön med dem i den svåra tid som kyrkan nu genomlever.

Påven ber katolikerna på Irland och världen över att tillsammans med honom be för offren, deras familjer och för alla som drabbats av dessa fruktansvärda brott. Han försäkrar alla inblandade att kyrkan kommer att följa upp dessa allvarliga händelser med stor noggrannhet, för att bättre kunna förstå hur dessa skändliga händelser har kunnat äga rum, och för att utveckla strategier för att hindra att de kan ske igen.

Vatikanen tar ytterst allvarligt på de centrala frågor som rapporten lägger fram, inklusive frågan om hur de lokala kyrkoledarna har skött sitt uppdrag, eftersom dessa bär det yttersta ansvaret för kyrkans pastorala arbete bland barn. Påven avser nu att skriva ett öppet, pastoralt brev till katolikerna på Irland. I det brevet kommer han att presentera tydliga konsekvenser som svar på den uppkomna situationen.

Till slut vill påven ge sin uppmuntran till alla dem som ägnar sitt liv åt att generöst ta hand om barn. Må de fortsätta sitt goda verk enligt Kristi egen förebild, han som är den gode herden.

Inofficiell översättning: Ulf Jonsson 2009-12-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu har de högsta ledarna för den katolska kyrkan på Irland varit i Vatikanen och träffat påven Benedictus XVI och ett antal ledande personer i påvens omkrets. Mötet ägde rum under fredagen, den 11 december, och handlade om den långa rad pedofilskandaler som skakat den irländska kyrkan, nu senast dokumenterat genom den så kallade Murphy-rapporten som publicerades den 26 november.

Mötet varande i en och en halv timma och närvarande var, förutom påven, den irländske kardinalen Sean Brady, Dublins ärkebiskop Diarmuis Martin, den apostiloske nuntien ärkebiskop Giuseppe Leanza, Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, Troskongregationens chef kardinal William Levada, samt ytterligare ett antal kardinaler och biskopar i Vatikanen.

På fredagseftermiddagen offentliggjorde Vatikanen ett uttalande där man i skarpa ordalag fördömer de övergrepp som har begåtts på Irland och samtidigt lägger en stor del av ansvaret på de irländska biskoparna.  I uttalandet antyds också att ledande personer i den irländska hierarkin nu kan tvingas lämna sina befattningar.

Uttalandet från Vatikanen lyder i sin helhet:

Idag har påven haft ett möte med de ledande biskoparna på Irland tillsammans med ett antal ledande personer i Vatikanen. Han lyssnade på dem och diskuterade om de traumatiska händelser som skildras i den irländska kommissionens Rapport om ärkestiftet Dublin.

Efter att noga ha studerat rapporten var påven djupt skakad och upprörd över dess innehåll. Han vill återigen uttrycka sitt djupa beklagande över de handlingar som vissa präster har gjort sig skyldiga till och som därigenom svikit sina löften till Gud och svikit det förtroende som de tidigare hade hos offren och deras familjer, liksom i samhället i stort.

Påven delar den vrede, besvikelse och skam som så många av de troende på Irland nu känner. Och han är förenad i bön med dem i den svåra tid som kyrkan nu genomlever.

Påven ber katolikerna på Irland och världen över att tillsammans med honom be för offren, deras familjer och för alla som drabbats av dessa fruktansvärda brott. Han försäkrar alla inblandade att kyrkan kommer att följa upp dessa allvarliga händelser med stor noggrannhet, för att bättre kunna förstå hur dessa skändliga händelser har kunnat äga rum, och för att utveckla strategier för att hindra att de kan ske igen.

Vatikanen tar ytterst allvarligt på de centrala frågor som rapporten lägger fram, inklusive frågan om hur de lokala kyrkoledarna har skött sitt uppdrag, eftersom dessa bär det yttersta ansvaret för kyrkans pastorala arbete bland barn. Påven avser nu att skriva ett öppet, pastoralt brev till katolikerna på Irland. I det brevet kommer han att presentera tydliga konsekvenser som svar på den uppkomna situationen.

Till slut vill påven ge sin uppmuntran till alla dem som ägnar sitt liv åt att generöst ta hand om barn. Må de fortsätta sitt goda verk enligt Kristi egen förebild, han som är den gode herden.

Inofficiell översättning: Ulf Jonsson 2009-12-12