Påven och Moskvas patriark träffas igen

I nuläget finns enligt den ryske metropoliten Hilarion inga planer på att påven Franciskus skulle resa till Ryssland. Via tidningen Corriere della Sera i torsdags meddelade Moskvapatriarkatets utlandsavdelning, som leds av metropoliten Hilarion, att man däremot kommer att anordna ett ytterligare möte mellan Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken Kyrill I.

Ett sådant möte kommer enligt Hilarion troligtvis att tillkännages med kort varsel, vilket var fallet med det första mötet i Havanna 2016. Han framhöll vidare att ett det vore en sak om påven besökte Ryssland och något helt annat att träffa patriarken Kyrill igen. Tiden är ännu inte mogen för ett besök i Ryssland, förklarade Hilarion.

Den 12 februari 2016 möttes påven Franciskus och Kyrill I på flygplatsen i Havanna. Detta möte var historiskt eftersom det var första gången någonsin som en påve och en rysk-ortodox patriark träffades.

Mötet på den kubanska flygplatsen hade burit god frukt, berättade Hilarion för tidningen Corriere della Sera, och eftersom de båda kyrkornas utmaningar inte har blivit mindre vore det meningsfullt att anordna ett andra möte. Metropoliten nämnde bland annat situationen för de förföljda kristna och klimatförändringarna. Men, fortsatte Hilarion, även ekumeniken och frågan om de kyrkor som står i kommunion med Rom utgör fortfarande ett problem.

Metropoliten Hilarion befann sig förra veckan i Rom. Förra måndagen deltog han i ett interreligiöst klimattoppmöte i Vatikanen, träffade och samtalade enskilt med påven och även med Vatikanens ekumeniskt ansvarige kardinal Kurt Koch. Dessutom deltog Hilarion i Sant’Egidio-sällskapets interreligiösa fredsmöte som ägde rum i Rom under mellan onsdag och torsdag.

Sedan 2009 leder den femtiofemårige metropoliten Hilarion Moskvapatriarkatets utlandsavdelning. Tidigare har han bland annat varit rysk-ortodox biskop av Wien och Österrike (2003–2009).

Kathpress 2021-10-07

Detta är en nyhetstext.