EU:s biskopar oroade över migranternas och de asylsökandes situation

Med anledning av ett brev som sänts från 12 länder till EU-kommissionen, där man begär att barriärer ska byggas för att hålla migranter tillbaka, uttrycker kardinal Jean-Claude Hollerich, ordföranden för Comece [Europeiska kommissionens biskopskonferenser] sin oro för hur de asylsökandes mänskliga värdighet ska upprätthållas.

ˮJag vill uttrycka min oro för förhållandena för migranter och asylsökande som befinner sig i en sårbar situation, där deras mänskliga värdighet och grundläggande rättigheter måste respekteras.” Med dessa ord inleder kardinal Jean-Claude Hollerich sitt uttalande, som författades kort efter brevet från 12 inrikesministrar inom EU. I sitt brev till EU-kommissionen pläderar ministrarna för att gränskontrollerna ska förstärkas, för att hejda strömmen av migranter genom att det upprättas ”antimigranthinder”. Ministrarna begär även att man förstärker ”åtgärderna mot illegalt gränsöverskridande”.

I sitt uttalande påminner Hollerich om att dessa migranters och flyktingars rätt att begära asyl ”måste skyddas, och att staterna måste respektera principen om att inte tillbakavisa personer som är hotade i sina ursprungsländer”. ”Vi menar att om man är europé innebär det även att man praktiserar solidaritet”, fortsätter Hollerich, som är ärkebiskop av Luxemburg. Han citerar påve Franciskus’ budskap till Europa år 2020 (message): ˮJag drömmer om ett solidariskt och generöst Europa. Ett område där man tas emot gästfritt och med öppna armar, där nästankärleken – den främsta kristna dygden – besegrar all likgiltighet och egoism.”

ˮVi biskopar i EU understödjer strävan från EU:s medlemsstater, civilsamhället och kyrkans aktörer att repatriera personer, samt strävan att upprätta lagliga och säkra vägar för migranterna, för att förhindra att de råkar ut för kriminella nätverk smugglare och människohandlare”, läser man vidare i uttalandet.

Med hänsyftning på de pågående förhandlingarna om förslaget om ett europeiskt avtal om migration och asyl ”uppmanar vi EU och dess medlemsstater att ta emot, skydda, understödja och integrera migranterna och de asylsökande, samtidigt som man ser positivt på migranterna och deras familjer och deras berättelser”, slutar uttalandet.

Vatican News, Franska redaktionen, 2021-10-09

Detta är en nyhetstext, som på franska finns i sin helhet här