Stor protestmarsch i Mexiko för livet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I 70 städer i Mexiko ägde på söndagen den 3 oktober protestmarscher rum under mottot ”För kvinnorna och för livet”, för skydd av livet och mot det senaste domstolsbeslutet om avbrytandet av graviditeter. Enligt arrangörerna deltog över en miljon människor med blåa halsdukar i demonstrationen, bland dem mer än 100 000 enbart i huvudstaden Mexico City, enligt den kyrkliga nyhetsportalen deselafe.mx. Demonstrationen, som hade ett fredligt förlopp, hade organiserats av en civilrättslig förening, understödd av den mexikanska biskopskonferensen.

Biskoparna underströk i ett på söndagen offentliggjort uttalande, att fängelsestraff inte erbjöd de kvinnor som gjort abort någon lösning, då de ånyo blev offer. Därför är det beklagligt ”att Högsta domstolen inför det dilemma de kvinnor som gjort abort ställs inför att inte kriminalisera och skydda det ofödda barnets liv, har beslutat att förkasta det senare utan att bemöda sig för att skydda båda”.

Bakgrunden är en serie beslut som författningsdomarna fattade i början av september. Däri inbegreps såväl straffbarheten för abort i en delstat, samt en passus i ytterligare en delstat beträffande skydd för det mänskliga livet av det ofödda barnet som författningsstridigt. Domstolsutslaget syftade på liknande utslag i ytterligare delstater i Mexiko, där abort hittills bara varit tillåten efter en våldtäkt. I ytterligare en dom förklarade de högsta domarna med anknytning till abort att vägran av medicinska åtgärder föranledda av samvetsbetänkligheter var otillåtna.

”Abort löser inga av våra problem, utan skapar en ännu värre situation” heter det i ett manifest, som i slutet av huvudgatan i Mexico City, Paseo de la Reforma, efter marschen fram till Oavhängighetsmonumentet lästes upp. I manifestet krävdes att Mexiko skulle ”behandla kvinnor barmhärtigt, även de som tvingats till abort och att barnets liv från konceptionen och genom hela livet, före och efter födelsen, skulle åtnjuta lagens skydd. Vi kräver livsavgöranden för mödrarna och deras barn, samt samvetsfrihet för läkarna.”

Splittringar måste övervinnas och krafterna för ett enat Mexiko, ”som inte är delat mellan liv och död” samverka” heter det vidare i manifestet. Lagen skall respekteras, men den får inte utnyttjas för att ”beröva den svagaste livet”. ”Ett förbund till förmån för kvinnan” föreslogs, som alla delar i samhället inbjuds att dela.

Föregående tisdag ägde inom ramen för en global aktion och protester för oinskränkt tillgång till abort våldsamma motsättningar rum. Videoupptagningar visar maskerade kvinnor, trafikljus, gatuskyltar och byggnader bemålade med graffiti och angrepp på de troende som bildat en levande skyddsvall framför kyrkor. Enbart i Mexico City rapporterades 37 skadade, bland dem 27 poliser, en representant för regeringssekretariatet och nio civila.

Kathpress 2021-10-04

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I 70 städer i Mexiko ägde på söndagen den 3 oktober protestmarscher rum under mottot ”För kvinnorna och för livet”, för skydd av livet och mot det senaste domstolsbeslutet om avbrytandet av graviditeter. Enligt arrangörerna deltog över en miljon människor med blåa halsdukar i demonstrationen, bland dem mer än 100 000 enbart i huvudstaden Mexico City, enligt den kyrkliga nyhetsportalen deselafe.mx. Demonstrationen, som hade ett fredligt förlopp, hade organiserats av en civilrättslig förening, understödd av den mexikanska biskopskonferensen.

Biskoparna underströk i ett på söndagen offentliggjort uttalande, att fängelsestraff inte erbjöd de kvinnor som gjort abort någon lösning, då de ånyo blev offer. Därför är det beklagligt ”att Högsta domstolen inför det dilemma de kvinnor som gjort abort ställs inför att inte kriminalisera och skydda det ofödda barnets liv, har beslutat att förkasta det senare utan att bemöda sig för att skydda båda”.

Bakgrunden är en serie beslut som författningsdomarna fattade i början av september. Däri inbegreps såväl straffbarheten för abort i en delstat, samt en passus i ytterligare en delstat beträffande skydd för det mänskliga livet av det ofödda barnet som författningsstridigt. Domstolsutslaget syftade på liknande utslag i ytterligare delstater i Mexiko, där abort hittills bara varit tillåten efter en våldtäkt. I ytterligare en dom förklarade de högsta domarna med anknytning till abort att vägran av medicinska åtgärder föranledda av samvetsbetänkligheter var otillåtna.

”Abort löser inga av våra problem, utan skapar en ännu värre situation” heter det i ett manifest, som i slutet av huvudgatan i Mexico City, Paseo de la Reforma, efter marschen fram till Oavhängighetsmonumentet lästes upp. I manifestet krävdes att Mexiko skulle ”behandla kvinnor barmhärtigt, även de som tvingats till abort och att barnets liv från konceptionen och genom hela livet, före och efter födelsen, skulle åtnjuta lagens skydd. Vi kräver livsavgöranden för mödrarna och deras barn, samt samvetsfrihet för läkarna.”

Splittringar måste övervinnas och krafterna för ett enat Mexiko, ”som inte är delat mellan liv och död” samverka” heter det vidare i manifestet. Lagen skall respekteras, men den får inte utnyttjas för att ”beröva den svagaste livet”. ”Ett förbund till förmån för kvinnan” föreslogs, som alla delar i samhället inbjuds att dela.

Föregående tisdag ägde inom ramen för en global aktion och protester för oinskränkt tillgång till abort våldsamma motsättningar rum. Videoupptagningar visar maskerade kvinnor, trafikljus, gatuskyltar och byggnader bemålade med graffiti och angrepp på de troende som bildat en levande skyddsvall framför kyrkor. Enbart i Mexico City rapporterades 37 skadade, bland dem 27 poliser, en representant för regeringssekretariatet och nio civila.

Kathpress 2021-10-04

Detta är en nyhetstext.