Den helige Irenaeus av Lyon blir kyrkolärare

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid en audiens för den ortodox-katolska arbetsgruppen S:t Irenaeus på torsdagen meddelade påven att den helige Irenaeus av Lyon skall upphöjas till rangen av kyrkolärare, enligt uppgift på Vatican News hemsida. ”Er skyddspatron kommer att få titeln Doctor unitatis”, sade påven i förväg till teologerna. Det lyder i översättning ”Enhetens lärare”. Irenaeus levde mellan cirka 135 till 200 e.Kr. och blir det 37:e helgonet som hedras med titeln ”kyrkolärare”.

Påven Benedictus XVI tillägnade 2007 helgonet, som en brobyggare mellan öst och väst, sin katekes och gav honom titeln ”En trons och herdarnas man”. Irenaeus hade ”ett dubbelt mål” som ledmotiv, ”försvaret av den rena läran mot angreppen från heretiker, samt ett klarläggande av trossanningarna”.

Irenaeus av Lyon. Foto: Wikimedia commons.

Vid audiensen beskrev Franciskus helgonet som ”en stor andlig och teologisk brobyggare mellan de kristna i Öst och Väst”. I själva namnet Irenaeus är ordet ”fred” inbegripet, underströk påven och pekade på den grekiska roten till ordet ”eirenaios” som ”fredlig” eller ”fridsstiftare”. Just detta program tillskrevs helgonets liv.

Redan 2017 utnämnde den dåvarande ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, den helige Irenaeus av Lyon högtidligen som ”en kyrkofader för kyrkans enhet”. I ett brev av den 4 januari 2018 förklarade påven sig principiellt enig, men krävde dessutom att de franska biskoparna och rektorerna vid de katolska universitetsinstitutionerna skulle ansluta sig till kardinal Barbarins förslag, enligt en uppgift från stiftelsen Pro Oriente.

Den helige Irenaeus var biskop av Lyon mellan 177 och 202. För honom var kyrkans enhet en stor angelägenhet. Sålunda vädjade han till påven om att de kyrkor som hade ett annat datum för påskfirandet inte skulle exkommuniceras. Ireneus var en lärjunge till den helige Polycarpos av Smyrna och härstammade förmodligen själv från Mindre Asien. Som efterträdare till den som martyr avlidne biskopen den helige Pothinus blev han biskop av Lyon, den mest betydande staden i det romerska Gallien.

Det största bekymret för den helige Ireneus var spridandet av den gnostiska lära som förnekade Guds människoblivande i Jesus Kristus. Han studerade ingående gnostikernas läror, ledde många trossamtal och läste outtröttligt. På grundval av sin grundliga kännedom om heretikernas åsikter skrev han verket Adversus haereses (som i urval har översatts till svenska av Olof Andrén och getts ut på Artos förlag 2016, Mot heresierna) i syfte att tillbakavisa deras esoteriska uppfattningar.

Irenaeus av Lyon. Foto: Wikimedia commons.

Irenaeus framställde kyrkan i dess ursprunglighet, universalitet och enhet mot irrlärorna, som präglades av avvikelser och splittring. Han underströk kyrkans legitimitet genom biskoparnas apostoliska succession och fasthållandet av de allenast normgivande skrifterna i Gamla och Nya Testamenten som ”sanningens rättesnöre”. Mot gnostiska föreställningar betonade han tron på den ende Guden och Skaparen, bejakandet av livet i världen, etikens betydelse och förväntandet av Kristi återkomst. I Kristi människoblivande såg han upphävandet av Adams synd. Ännu i dag är den ortodoxa kyrkans teologi starkt präglad av den helige Irenaeus idéer.

I motsättningarna glömde helgonet aldrig vad hans namn ”den fridfärdige” betydde. Följaktligen har ordet ”irenisk” blivit ett stående begrepp om en fridsam inställning i samband med svåra intellektuella och politiska motsättningar. Hans verk kännetecknas av vishet, kärlek och trohet mot den apostoliska traditionen.

Kathpress 2021-10-08

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid en audiens för den ortodox-katolska arbetsgruppen S:t Irenaeus på torsdagen meddelade påven att den helige Irenaeus av Lyon skall upphöjas till rangen av kyrkolärare, enligt uppgift på Vatican News hemsida. ”Er skyddspatron kommer att få titeln Doctor unitatis”, sade påven i förväg till teologerna. Det lyder i översättning ”Enhetens lärare”. Irenaeus levde mellan cirka 135 till 200 e.Kr. och blir det 37:e helgonet som hedras med titeln ”kyrkolärare”.

Påven Benedictus XVI tillägnade 2007 helgonet, som en brobyggare mellan öst och väst, sin katekes och gav honom titeln ”En trons och herdarnas man”. Irenaeus hade ”ett dubbelt mål” som ledmotiv, ”försvaret av den rena läran mot angreppen från heretiker, samt ett klarläggande av trossanningarna”.

Irenaeus av Lyon. Foto: Wikimedia commons.

Vid audiensen beskrev Franciskus helgonet som ”en stor andlig och teologisk brobyggare mellan de kristna i Öst och Väst”. I själva namnet Irenaeus är ordet ”fred” inbegripet, underströk påven och pekade på den grekiska roten till ordet ”eirenaios” som ”fredlig” eller ”fridsstiftare”. Just detta program tillskrevs helgonets liv.

Redan 2017 utnämnde den dåvarande ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, den helige Irenaeus av Lyon högtidligen som ”en kyrkofader för kyrkans enhet”. I ett brev av den 4 januari 2018 förklarade påven sig principiellt enig, men krävde dessutom att de franska biskoparna och rektorerna vid de katolska universitetsinstitutionerna skulle ansluta sig till kardinal Barbarins förslag, enligt en uppgift från stiftelsen Pro Oriente.

Den helige Irenaeus var biskop av Lyon mellan 177 och 202. För honom var kyrkans enhet en stor angelägenhet. Sålunda vädjade han till påven om att de kyrkor som hade ett annat datum för påskfirandet inte skulle exkommuniceras. Ireneus var en lärjunge till den helige Polycarpos av Smyrna och härstammade förmodligen själv från Mindre Asien. Som efterträdare till den som martyr avlidne biskopen den helige Pothinus blev han biskop av Lyon, den mest betydande staden i det romerska Gallien.

Det största bekymret för den helige Ireneus var spridandet av den gnostiska lära som förnekade Guds människoblivande i Jesus Kristus. Han studerade ingående gnostikernas läror, ledde många trossamtal och läste outtröttligt. På grundval av sin grundliga kännedom om heretikernas åsikter skrev han verket Adversus haereses (som i urval har översatts till svenska av Olof Andrén och getts ut på Artos förlag 2016, Mot heresierna) i syfte att tillbakavisa deras esoteriska uppfattningar.

Irenaeus av Lyon. Foto: Wikimedia commons.

Irenaeus framställde kyrkan i dess ursprunglighet, universalitet och enhet mot irrlärorna, som präglades av avvikelser och splittring. Han underströk kyrkans legitimitet genom biskoparnas apostoliska succession och fasthållandet av de allenast normgivande skrifterna i Gamla och Nya Testamenten som ”sanningens rättesnöre”. Mot gnostiska föreställningar betonade han tron på den ende Guden och Skaparen, bejakandet av livet i världen, etikens betydelse och förväntandet av Kristi återkomst. I Kristi människoblivande såg han upphävandet av Adams synd. Ännu i dag är den ortodoxa kyrkans teologi starkt präglad av den helige Irenaeus idéer.

I motsättningarna glömde helgonet aldrig vad hans namn ”den fridfärdige” betydde. Följaktligen har ordet ”irenisk” blivit ett stående begrepp om en fridsam inställning i samband med svåra intellektuella och politiska motsättningar. Hans verk kännetecknas av vishet, kärlek och trohet mot den apostoliska traditionen.

Kathpress 2021-10-08

Detta är en nyhetstext.