Tagged 'Polycarpos av Smyrna'

Den helige Irenaeus av Lyon blir kyrkolärare

Vid en audiens för den ortodox-katolska arbetsgruppen S:t Irenaeus på torsdagen meddelade påven att den helige Irenaeus av Lyon skall upphöjas till rangen av kyrkolärare, enligt uppgift på Vatican News hemsida. ”Er skyddspatron kommer att få titeln Doctor unitatis”, sade…