Tagged 'Irenaeus av Lyon'

Irenaeus av Lyon kan bli kyrkofader för kyrkans enhet

Ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, har enligt uppgifter från den franska nyhetssidan Infocatho vänt sig till påven Franciskus med en begäran om att den helige Irenaeus måtte högtidligt upphöjas till ”kyrkofader för kyrkans enhet”. Påven lär i ett brev…