Tagged 'Irenaeus av Lyon'

Den helige Irenaeus av Lyon blir kyrkolärare

Vid en audiens för den ortodox-katolska arbetsgruppen S:t Irenaeus på torsdagen meddelade påven att den helige Irenaeus av Lyon skall upphöjas till rangen av kyrkolärare, enligt uppgift på Vatican News hemsida. ”Er skyddspatron kommer att få titeln Doctor unitatis”, sade…

Irenaeus av Lyon kan bli kyrkofader för kyrkans enhet

Ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, har enligt uppgifter från den franska nyhetssidan Infocatho vänt sig till påven Franciskus med en begäran om att den helige Irenaeus måtte högtidligt upphöjas till ”kyrkofader för kyrkans enhet”. Påven lär i ett brev…