Påven om ekumenik: Ånger och strävan efter enhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 21 oktober mötte påven Franciskus medlemmar i den luthersk-katolska internationella kommissionen för enhet, tillsammans med en delegation från Lutherska världsförbundet. I samband med mötet bekräftade påven Franciskus att framsteg har gjorts i de katolska-lutherska relationerna, ”inte endast genom teologisk dialog utan också genom broderligt och systerligt samarbete i många pastorala fält”.

I år uppmärksammar den luthersk-katolska kommissionen 50 år av dialog i kölvattnnet av Andra Vatikankonciliet, samt det kommande 500-års minnet av den protestantiska reformationen. Påven underströk vikten av ”dialog om reformationen historia, dess konsekvenser och den respons som den förtjänar.

”Katoliker och lutheraner kan be varandra om förlåtelse för den skada man har tillfogat varandra och för deras skuld inför Gud”, när de reflekterar över de konflikter som följde ur reformationen, sade påven. Samtidigt, tillade han, bör de ”glädja sig tillsammans över den längtan till enhet som Herren har återuppväckt i våra hjärtan”.

Catholic World News 2013-10-21

Se kortfilm från Rome Reports

Se även dokumentet Från konflikt till gemenskap

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 21 oktober mötte påven Franciskus medlemmar i den luthersk-katolska internationella kommissionen för enhet, tillsammans med en delegation från Lutherska världsförbundet. I samband med mötet bekräftade påven Franciskus att framsteg har gjorts i de katolska-lutherska relationerna, ”inte endast genom teologisk dialog utan också genom broderligt och systerligt samarbete i många pastorala fält”.

I år uppmärksammar den luthersk-katolska kommissionen 50 år av dialog i kölvattnnet av Andra Vatikankonciliet, samt det kommande 500-års minnet av den protestantiska reformationen. Påven underströk vikten av ”dialog om reformationen historia, dess konsekvenser och den respons som den förtjänar.

”Katoliker och lutheraner kan be varandra om förlåtelse för den skada man har tillfogat varandra och för deras skuld inför Gud”, när de reflekterar över de konflikter som följde ur reformationen, sade påven. Samtidigt, tillade han, bör de ”glädja sig tillsammans över den längtan till enhet som Herren har återuppväckt i våra hjärtan”.

Catholic World News 2013-10-21

Se kortfilm från Rome Reports

Se även dokumentet Från konflikt till gemenskap