Påven om sant och falskt i det kristna livet

Franciskus 1015 copy

Tron handlar inte om det yttre skenet och att på ett ytligt sätt följa kyrkans lagar, sade påven Franciskus i tisdagens morgonmässa i Domus Sanctae Marthae. Gud vill se en tro som inspirerar till handling och till ”att vara verksam i kärlek”, och som offrar sig för andra. ”Jesus fördömer denna kosmetiska andlighet – att tyckas god och vacker, medan sanningen om insidan är något helt annat. Jesus fördömer dem som har goda seder men dåliga vanor, dessa vanor som man inte kan se men som utövas i smyg. Deras uppträdande är klanderfritt: de tycker om att synas på torgen när de ber, men de ”avslöjar sig” som lite svagare när de fastar.

I dagens evangelium (Luk 11:37–41) berättas om hur Jesus tillrättavisar en farisé som blir chockerad över att Jesus inte utför det föreskrivna tvagningsritualet före måltiden. Jesus belyser hyckleriet då han talar om bägare som är rena på utsidan, ”men på insidan är ni fulla av vinningslystnad och ondska” – en bild påminner om hanns ord i Matteusevangeliet där han talar om vitkalkade gravar, som utanpå ser prydliga ut men inuti är fulla av de dödas ben och annat orent, sade påven.

Sankt Paulus säger i Galaterbrevet (5:1–6), som också lästes i mässan att ”de som söker sin rättfärdighet i lagen” är skilda från Kristus och har fallit ur nåden. Det enda som räknas för Jesus är ”tro som är verksam genom kärlek” med ett citat från Paulus. ”Lagen i sig själv frälser ingen”, inte heller att bara läsa trosbekännelsen. ”Sådant är en orörlig tro”, sade han. Tron måste leda till kärlek och att offra sig för andra. Bibeln talar inte bara om allmosor utan om en total frigörelse ”från pengarnas diktatur”. All girighet för oss bort från Kristus.

Påven berättade sedan en historia om en mycket rik kvinna som ville ge en donation till pater Pedro Arrupe. Donationen skulle gå till missionsverksamhet i Japan. Pater Arrupe, som ledde Jesuitorden från 1965 till 1983, gick för att träffa henne och såg att hon hade inbjudit medierna till evenemanget. Prästen tyckte det kändes förödmjukande men tog emot gåvan, eftersom pengarna skulle gå till de fattiga i Japan. När han öppnade kuvertet låg där tio dollar.

Påven bad åhörarna att fundera över ”om vårt liv är ett kosmetiskt kristet skenliv eller ett kristet liv som är verksamt genom kärlek.” Jesus råder var och en att aldrig ”låta stöta i basun” för sina goda gärningar, och att ”aldrig ge bara det överblivna” utan att göra ett verkligt offer för andra.

Catholic Herald 2014-10-15