Påven omorganiserar Vatikanens statssekretariat

Påven Franciskus har inrättat en tredje sektion, ett tredje departement, inom Vatikanens statssekretariat [ungefär Vatikanens formella ”regeringskansli” – övers. anm.]. Det nya departementet, som ska ha börjat verka redan i början av november, har namnet ”sektionen för den diplomatiska personalen” och ska särskilt ansvara för Heliga stolens diplomatkår runt om i världen.

Den tidigare apostoliske nuntien [det vill säga påvlige ambassadören – övers. anm.] i Gabon, ärkebiskop Jan Romeo Pawlowski, har utsetts att leda verksamheten. Ärkebiskop Pawlowski arbetade tidigare inom statssekretariatets personalavdelning, vilken nu kan sägas upphöjas till ett eget oberoende departement inom sekretariatet, det vill säga får en mer officiell status vid sidan av de två departement eller sektioner som redan finns. Det ena ansvarar för att övervaka de allmänna ärendena i hela den romerska kurian [det vill säga Vatikanens administration – övers. anm.] och det andra ansvarar för innehållet i Heliga stolens diplomatiska verksamhet, det vill säga dess relationer till stater och internationella organisationer, och chefen för detta departement betraktas allmänt som Vatikanens utrikesminister.

I brevet till Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, där han tillkännager inrättandet av det nya departementet, skriver påven Franciskus bland annat att han vill tillförsäkra att kurian i sitt sätt att fungera bättre kan uppfylla de centrala kriterierna om ”professionalism, service och helighet i livet”. Departementets verksamhet ska visa att påven vill ge Vatikanens diplomatiska personal en större uppmärksamhet och dess chef ska ”regelbundet besöka påvliga representanter” över världen och även ansvara för urval och utveckling av medarbetarna inom den diplomatiska kåren, skriver påven vidare.

Enligt källor inom statssekretariatet ska denna reform vara ett första steg i en mer allmän omorganisation av hela sekretariatet. Påven Franciskus särskilda råd med kardinaler som övervakar alla reformer av Vatikanen har flera gånger diskuterat hur rollen för nuntierna och de diplomatiska medarbetarna ska kunna tydliggöras och stödjas på ett bättre sätt.

Catholic News Agency, 2017-11-20