Påven till Bangladesh som fredens tjänare

Påven Franciskus vill att hans resa till Bangladesh i mitten av nästa vecka skall tjäna freden, förståelsen och respekten. I ett videobudskap till hela folket i det sydasiatiska landet, ett budskap som Vatikanen i tisdags sände ut, ser han framför allt mot att möta företrädare för andra religioner. ”Vi lever i en tid, som uppmanar de trogna och alla människor av en god vilja, att verka för ömsesidig förståelse och respekt”, förklarar Franciskus i den två minuter långa videon.

Med sitt besök vill han också stärka Bangladeshs katolska gemenskap i dess tro och insats för evangeliet. Det kristna evangeliet lär att varje man och varje kvinna har en värdighet och uppmanar till att öppna sitt hjärta för andra – särskilt för de fattiga och behövande. Därutöver tackar påven de många som hjälper till med att förbereda hans besök.

Påven Franciskus besöker Bangladesh från den 30 november till den 2 december. I landet som är präglat av islam och har 159 miljoner invånare finns enligt kyrkans beräkning ca 375 000 katoliker. Från den 27 november uppehåller sig påven i det buddistiskt dominerade Burma under ett stats- och pastoralbesök.

Kathpress 2017-11-21