Påven skärper Vatikanbankens stadgar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har ytterligare skärpt Vatikanens regelverk i kamp mot illegala finanstransaktioner och penningtvätt. I måndags offentliggjorde Vatikanen de nya stadgar för landets finansinspektion (Autorita di Informazione Finanziaria/AIF), som skall börja gälla från och med den 21 november. Stadgarna ger vidgade befogenheter åt AIF att granska och övervaka alla myndigheter i Vatikanen, som rutinmässigt arbetar med finansiella operationer. AIF inrättades av påve Benedictus XVI i december 2010 med uppgift att förhindra penningtvätt och illegala penningtransaktioner vid Vatikanens finansiella institut.

I en kommuniké från Vatikanen sägs att de nya stadgarna är en sammanställning av de förslag, som lämnats av den kommission som inrättades i juni 2013 under ledning av kardinal Renato Farina med uppgift att reformera Vatikanens bank. Den nya förordningen, liksom grundstadgarna för AIF, är gällande som apostolisk skrivelse i form av ”Motu proprio”.

De nya stadgarna klargör ansvarsfördelningen mellan bankens president, styrelse och direktion. Stadgarna skall möjliggöra för AIF att utöva en ”effektiv, självständig och oberoende verksamhet inom de institutionella och juridiska ramar som gäller för Den Heliga Stolen och Vatikanstaten.”

I en intervju i en schweizisk tidning förklarade bankens president, Rene Brülhart, att Vatikanens åtgärder mot penningtvätt varit lyckade. Det påbörjade systemet för rapportering fungerar. År 2012 kunde AIF registrera 6 misstänkta fall, i år lär det bli fler.

Kathpress 2013-11-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har ytterligare skärpt Vatikanens regelverk i kamp mot illegala finanstransaktioner och penningtvätt. I måndags offentliggjorde Vatikanen de nya stadgar för landets finansinspektion (Autorita di Informazione Finanziaria/AIF), som skall börja gälla från och med den 21 november. Stadgarna ger vidgade befogenheter åt AIF att granska och övervaka alla myndigheter i Vatikanen, som rutinmässigt arbetar med finansiella operationer. AIF inrättades av påve Benedictus XVI i december 2010 med uppgift att förhindra penningtvätt och illegala penningtransaktioner vid Vatikanens finansiella institut.

I en kommuniké från Vatikanen sägs att de nya stadgarna är en sammanställning av de förslag, som lämnats av den kommission som inrättades i juni 2013 under ledning av kardinal Renato Farina med uppgift att reformera Vatikanens bank. Den nya förordningen, liksom grundstadgarna för AIF, är gällande som apostolisk skrivelse i form av ”Motu proprio”.

De nya stadgarna klargör ansvarsfördelningen mellan bankens president, styrelse och direktion. Stadgarna skall möjliggöra för AIF att utöva en ”effektiv, självständig och oberoende verksamhet inom de institutionella och juridiska ramar som gäller för Den Heliga Stolen och Vatikanstaten.”

I en intervju i en schweizisk tidning förklarade bankens president, Rene Brülhart, att Vatikanens åtgärder mot penningtvätt varit lyckade. Det påbörjade systemet för rapportering fungerar. År 2012 kunde AIF registrera 6 misstänkta fall, i år lär det bli fler.

Kathpress 2013-11-18