kardinal Renato Farina

Filter

Datumintervall
Påven Franciskus har ytterligare skärpt Vatikanens regelverk i kamp mot illegala finanstransaktioner och penningtvätt. I måndags offentliggjorde Vatikanen de nya stadgar för landets finansinspektion (Autorita di Informazione Finanziaria/AIF), som skall...