Tagged 'kardinal Renato Farina'

Påven skärper Vatikanbankens stadgar

Påven Franciskus har ytterligare skärpt Vatikanens regelverk i kamp mot illegala finanstransaktioner och penningtvätt. I måndags offentliggjorde Vatikanen de nya stadgar för landets finansinspektion (Autorita di Informazione Finanziaria/AIF), som skall börja gälla från och med den 21 november. Stadgarna ger…