Påven talar nästa vecka inför FN:s generalförsamling

Inför Förenta nationernas 75-årsjubileum den 21 september skall påven Franciskus via video hålla ett tal inför generalförsamlingen. Enligt uppgifter från Vatikanen och medier är påven en av de personligheter som ska tala vid jubileumshögtiden. Generalförsamlingen började sammanträda på måndagen och håller på till början av oktober.

Påven kommer sannolikt tala om hur coronapandemin skulle kunna utnyttjas för att tänka över hur potentiella reformer skulle kunna komma internationell finans- och miljöpolitik till godo. Dessa temata utgör innehållet i den nya encyklikan som påven skall underteckna den 3 oktober i Assisi.

Då stats- och regeringschefer planerar att avhålla ett internationellt möte den 2 oktober för ett fullständigt avskaffande av atomvapen, skulle Franciskus i sitt FN-tal kunna ta upp detta tema. Han har flera gånger krävt avveckling av nukleära vapen. Inte bara insatser och hotet av sådana vapen är omoraliska, utan även blotta innehavet, betonade Franciskus vid sitt besök i Hiroshima i november 2019.

Redan i september 2015 talade påven inför Förenta nationerna i samband med ett besök i USA. Då krävde han mera inflytande för utvecklingsländerna i FN. Därtill skulle de internationella finansinstitutionerna förpliktas att skydda svaga länder för ”kvävande underkastelse under kreditsystemen”.

Kathpress 2020-09-15