Påven uppmanar ungdomar att bevara sin inhemska kultur

Inför sitt besök vid Världsungdomsdagen i Panama vände sig påven till ungdomarna med en uppmaning att bevara sin inhemska identitet. Ur de egna rötterna kommer kraften att växa, att blomstra och bära frukt, sade han i ett videobudskap på fredagen. Därmed vill han stärka den unga inhemska katolikerna att leva sitt kristna liv ”i enlighet med deras egen kulturs tusenåriga rikedom”.

Flera tusen ungdomar från hela världen är samlade från torsdag till måndag i parkområdet Soloy, som ligger vid floden Fonseca i Ngöbe-Bugleterritoriet i västra Panama till ett eget förberedande möte. Som motto hade man valt påven Franciskus uppmaning vid föregående världsungdomsmöte, i Krakow 2016: ”Låt oss erinra oss vårt förgångna och bygga en hoppets framtid.”

Påven var synbarligen glad över initiativet till ett förmöte. Det egentliga världsungdomsmötet äger rum från måndag till söndag (21–27 januari) i Panama City. Dit reser påven på onsdag den 23 januari.

Franciskus nämnde erinran om betydelsen om de egna kulturella rötterna som en form som visar den inhemska kyrkans ansikte och en insats för bevarandet av vår jord, det ”gemensamma huset”. Det handlar om att bidra att skapa ”en rättvisare och mänskligare värld”.

Världsungdomsdagen äger rum vart tredje år och det var första gången den förlagts till centralamerikanska Panama. Stormötet äger rum tre månader efter biskopssynoden om ungdomarna. I oktober planerar Vatikanen en världsvid biskopssynod i Amazonasregionen vid vilken också inhemsk kultur och ekologiska frågor skall behandlas.

Kathpress 2019-01-19