Asiatiska biskopar överlade med Vatikanen om lärofrågor

En delegation av höga representanter för Vatikanen och företrädare för den katolska kyrkan i Asien har i Thailands huvudstad Bangkok har under flera dagar haft överläggningar om tros- och lärofrågor. Enligt vad Vatikanen meddelade på fredagen handlade samtalen bland annat om den katolska frälsningsföreställningen och den kristna tron i en multikulturell kontext. Påven Franciskus påminde i ett skriftligt budskap deltagarna om deras ”gemensamma ansvar för den katolska trons enhet och integritet”.

Vid mötet, mellan tisdag och fredag, deltog enligt ett meddelande fem kardinaler ur de asiatiska biskoparnas federation, bland andra den avgående ordföranden i federationen, kardinal Oswald Gracias, hans efterträdare, kardinal Charles Bo, samt kardinal Luis Tagle, ledare för den teologiska kommissionen. Därutöver deltog biskopar och teologer från flera länder, bland dem Taiwan, Kina, Vietnam och Korea. Vatikanens delegationen reste under ledning av prefekten för Troskongregationen, kardinal Luis Ladaria.

Kardinal Tagle.

Enligt kommunikén utgjordes en del av programmet av ”broderliga och öppna samtal syftande till att stärka den gemensamma förståelsen och det gemensamma samarbetet”. Teologerna på värdarnas sida hade presenterat ”olika kontexter och utmaningar” rörande kyrkorna i Asien.

Kathpress 2019-01-19